Kategoriarkiv: Referater

Aftenkysttur 27 august

Aftenkysttur

Kun 4 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig årets sidste aftenkysttur. En måtte melde fra på dagen på grund af akut opstået sygdom i familien. Så 3 mand satte kursen mod Fyn. Nærmere bestemt mod Føns Sund.

Her kunne man ikke komme til at fiske for åleruser og garn, så vi kørte videre til Gals klint.

Høj solskin og + 25 grader fremmer ikke troen på at få havørred på krogen, men vi forsøgte frem til kl. 20.00 – uden held!

Tilbage ved bilen kom grillen frem og der blev grillet pølser. Herefter forsøgte vi fiskeriet igen.

Turlederen fangede en fisk.!! Desværre kun en lille torsk på ca. 29 cm. Flere andre lystfiskere prøvede også lykken på strækket. Med samme nedslående resultat som vores og med det in mente pakkede vi sammen og kørte hjem.

Referent: Jørn Wulff

 

 

 

Makreltur Grenå

Makreltur fra Grenaa

Der var kun 4 saltvandsfiskere der ville med ud for at fange makreller.

Det var lidt af en bet for foreningen, da der var reserveret 8 pladser på skibet.

Skipper havde fundet 3 mand til at overtage pladserne men de sprang fra dagen før turen, så det blev en dyr omgang for foreningens kasse!

Vejret var helt i orden. Solskin og næsten ingen vind.

Der blev også fanget makreller, men efter en god times fiskeri forsvandt de pludselig.

Resten af dagen blev derfor en jagt for at finde positionen hvor der var makrel at fange, desværre uden held. Der blev også fanget fjæsinger i læssevis og Erik Østergaard var uheldig og kom i nærkontakt med piggene på en fjæsing. Skipper havde heldigvis antihistamin piller ombord, så stikket blev kureret. Hvilling, småtorsk og mørksej kom også på dækket.

Ved indmålingen af fangsten kunne deltagerne konstatere, at der var 14 makreller med hjem til panden og det samme antal var røget retur på grund af manglende størrelse.

Torben Sørensen tog godt for sig af klubmesterskabs pointene.

Hans 3 største makreller på 42,0 41,0 og 40,0 cm., tog første, anden og tredjepladsen,

Jørn Wulff tog sig af de næste 2 pladser med fisk på henholdsvis 39,5 og 37,0 cm.

Per Østergaard tog det sidste ene point med en makrel på 36,7 cm.

Referent Jørn Wulff

 

 

Fladfisketur 11 juni

Fladfisketurtur til Glatved Strand / Grenå Mole

Fire saltvandsfiskere havde tilmeldt sig fladfisketuren til Glatved.

Dagen startede med kaffe og rundstykker.

Det viste sig hurtigt at der var alt for meget strøm og alt for meget ”skidt” i vandet til der kunne fiskes. Så pladsen blev opgivet og saltvandsfiskerne kørte til Molen i Grenå for at prøve lykken der.

Det var en god ide. Her kunne der fiskes og der var fisk at fange!

Ved turens afslutning blev der grillet pølser og fangsten blev gjort op.

Der var 31 fladfisk og en mørksej med hjem til stegepanden.

Kim Herholt havde fanget dagens største. En skrubbe på 37,2 cm.

  1. Kaj Hansen største fangede fladfisk målte 31,5 cm. Den 3. største blev fanget af Jørn Wulff og målte 30,7 cm. Kaj Hansen havde også fanget ”en flad” på 30,6 cm. Jørn Wulff havde også kroget en fladfisk på 30,5 cm. det samme havde Børge Riis og Kaj Hansens mørksej målte 38 cm.

Referent: Børge Riis

 

 

 

 

Hornfiskekonkurrencen 2022

Hornfiskekonkurrencen 2022

10 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig kampen om at blive den næste indehaver af hornfiskepokalen.

Som det tit har været tilfældet på klubbens ture i år, var dagen endnu engang meget blæsende.

Delvis overskyet og middelvind på 10 og med vindstød på 16 sekundmeter er absolut ikke godt vejr til fiskeri efter hornfisk. Vejrguderne har bestemt ikke set med ”milde øjne” i år!

Turlederen havde besluttet at årets tur gik Dragsmur Strand. Her ville vinden være næsten i ryggen.

Til trods for det dårlige vejr blev der fanget hornfisk. 5 stykker i alt,

Kim Herholt og Kaj hansen var de to dygtige saltvandsfiskere, der trods vejret formåede at få hornfisk på krogen.

Kaj Hansen tilbageerobrede pokalen og titlen ud i kunsten at fange hornfisk og ikke mindst kunsten at fange den største. Kaj vinderfisk målte 75 cm. 2. pladsen gik også til Kaj med en fisk på 73,2 cm.

Kim Herholt kilede sig lige ind på 3. pladsen med et næbdyr på 69,3 cm. inden Kaj igen tog over og indtog 4. pladsen med en fisk på 63,3 cm.

Så var det igen Kims tur til at høste point til klubmesterskabet. Han tog 5. pladsen med en hornfisk på 52,0 cm.

Efter præmieoverrækkelsen til den nye hornfiskemester var der traditionen tro amerikansk lotteri. Både præmieoverrækkelsen og lotteriet blev dog flyttet til P-pladsen ved Kalø Slotsruin.

Her var der nemlig læ for regn og vind under iskioskens halvtag.

Heide Boel havde bagt muffins med rabarber og rigeligt af dem og hun delte velvilligt ud af den, så dagen sluttede godt, trods vind og vejr var imod os.

Referent.: Jørn Wulff

kysttur 14 maj 2022

Kysttur til Djursland

4 saltvansfiskere havde tilmeldt sig til lørdagens kysttur efter havørreder.

Turlederen havde bestemt sig for at lykken skulle prøves ved Sangstrup Klint lidt nord for Grenaa.

Der blæste en hård vind på langs af kysten, da vinden var næsten stik nord og ikke vest7nordvest som vejrudsigten havde spået. Så efter små to times fiskeri blev det besluttet at forsøge sig ved Kobberhage ved Dråby. Kim Herholt havde dog nået at fange 2 hornfisk.

Fremme ved Kobberhage viste det sig at vinden var næsten i ryggen, så her kunne der fiskes optimalt. Det hjalp dog ikke noget. Der var ikke nogen havørreder i bidehumør. Kim gentog sig selv og landede endnu to hornfisk.

Ved godt to-tiden var optimismen opbrugt og bilen blev pakket og næsen vendt mod Silkeborg.

Kims 4 hornfisk målte henholdsvis 58, 62, 63 og 67 cm.

På trods af manglende fangst af havørreder var det dog positivt af der, for første gang i år, blev fanget fisk, der gav Klubmesterskabs point.

Referent.: Jørn Wulff

Læs resten

Weekendtur til Sletterhage Fyr

 

  1. Weekendtur til Sletterhage Fyr

Fisketur på Helgenæs med havudsigt fra alle vinduer i fyrpasserhuset ved Sletterhage fyr med 6 deltagere.

Ikke en eneste fisk på land efter 2 dages fiskeri. Endnu et fangstmæssigt nulpunkt trods blæst og uro i vandet som på denne årstid skulle være gode betingelser. Som sædvanligt blev der hygget med øl og snacks mv. og ingen gik sultne i seng. Selve fyrpasserhuset har en fantastisk beliggenhed 25 m fra havet.

Referent: Jørgen Pedersen

 

 

 

Kysttur 5/3-22

Kysttur til Salling den 5/3 2022

5 saltvandsfiskere kørte til Thise Strand i Salling for at prøve noget andet noget andet, da turlederen havde læst at Skive fjord fisker godt for øjeblikket, men bare ikke lige denne lørdag.

Men vandet var også koldt og solen stod højt og ingen vind. Så vi hverken så eller mærkede fisk.

Turlederen fandt 3 østers og den runde limfjordsøsters smagte virkelig godt hvis man kan lide østers. Pladsen ligger virkelig i smukke omgivelser og med sandbund og masser af ålegræs og muslingebanker og de store havørreder der skal op i Karup å passerer i dette område.

Referent: Jørgen Pedersen

 

 

 

Generalforsamling

Generalforsamling Saltvandsfiskeren Silkeborg

Onsdag den 23. januar 2022

REFERAT

Inden generalforsamlingen var der traditionen tro spisning for de af foreningens medlemmer, der havde meldt sig til denne. Det havde 17 medlemmer.

Heidi, Mona og Jesper stod for menuen. Gammeldaws oksesteg med lækkert tilbehør.

Tusind tag for mad. De 3 indsats gjorde, at menu prisen kunne holdes på 100 kr. inkl. vin til maden og hjemmelavet jordbærtærte til kaffen. Hugo havde også bagt to slags lækker kage til kaffen, så også tak for mad og indsatsen til ham.

Efter spisningen startede generalforsamlingen, der var mødt yderlig 6 personer op så deltagerantallet til generalforsamlingen var 23.

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og fik valgt dirigent. Pia Mogensen blev enstemmig valgt til posten.

Den nyvalgte dirigent fik konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, fik aftalt med forsamlingen at der kun blev valgt stemmetællere hvis det blev nødvendigt og hun fik dagsordenen godkendt i den fremlagte form.

Den så således ud:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent 2023.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

Formandens beretning.

Formanden aflagde følgende beretning:

Velkommen til årets generalforsamlingen.

Først vil jeg sige tusind tak til Heidi og Jesper for endnu engang at påtage sig opgaven med at lave dejlig aftensmad til os. Det er ikke slut med det. Der går vedholdende rygter om der er kage til kaffen af den mere sublime slags. Så tak for mad.

I starten af året 2021 var Corona stadig ikke til at komme udenom. Årets 3 første ture blev alle aflyst på grund af Coronaens hærgen. Så året første afviklede tur blev først afviklet den 6. marts.

Resten af året blev vi heldigvis forskånet for flere aflysninger i Coronaens tegn.

Der var planlagt 24 ture til afløb i løbet af året 2021. de 20 af dem blev afviklet, som sagt blev 3 aflyst på grund af Corona og en enkelt, kystturen den 27. december.

Denne dag var der middelvind på 16 sekundmeter fra syd og øst, så de tilmeldte saltvandfiskere valgte at aflyse turen.

Der blev fanget fisk på 13 af de 20 fuldførte ture. Det svarer til at der var fisk på land over målet på 65% af turene

Der blev i alt tilmeldt 52 fisk til klubmesterskabet. Det betød at der gennemsnitligt blev fanget 2,6 fisk pr. tur.

Der blev fanget 5 havørreder. Den største målte 46,5 cm. og blev fanget på turen til Samsø. Den midste var 40 cm. og blev fanget på weekend turen til Gjerrild Klint.

Der blev fanget 18 torsk på 3 havture efter dem. Den største vejede 4,6 kg. og blev fanget på turen til Det Gule Rev den 9. oktober. Den mindste på blot 34 cm. blev fanget på havturen med Signe den 13. marts

Det blev også noteret hornfisk på fangstlisterne i 2021. 15 stk. i alt fanget på 4 ture i løbet af foråret og forsommeren. Den længste målte 76,4 cm. og den korteste der gav KM point målte 56,5 cm. På natturen den 26. juni var der en dygtig saltvansfisker der ryddede alle KM pointene til sig med hornfisk

Der kom da også fladfisk på land i 2021. nærmere bestemt 16 stk. fordelt på 3 ture hvilket giver en gennemsnitlig fangst pr. tur på 5,33 fisk pr. tur. Der blev fanget 6 rødspætter, 3 isinger og 7 skrubber.

Årets største fisk på fladfisketurene blev en rødspætte på 36.7 cm. fanget på turen med Signe den 4. september. Mindste fladfisk der gav KM point var en skrubbe der målte 28,3 cm. den blev fanget på årets kunkurrencetur til kysten den 23. oktober.

I løbet af året blev der dog fanget større fladfisk. På efterårsturen til Det Gule Rev fangede en heldig saltvandsfisker 2 rødspætter på henholdsvis 4,5 og 42,0 cm.

På samme tur blev der også fanget en kulmule på 2.5 kg. Dem er der længe i mellem.

Hvem der har fanget hvad kommer vi ind på når der er præmieoverrækkelse senere i programmet.

Den administrative del af arbejdet i bestyrelsen har ikke givet anledning til noget ud over det sædvanlige.

På sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen forslag om en eventuel samarbejdsaftale med Silkeborg fiskeriforening. Forhandlingerne hertom endte desværre med at begge parter kunne konstatere, at der var for langt mellem vore ønsker og krav til at det kunne blive til noget. Så vi skiltes i god og fordragelig ånd med at konstatere at det ikke kunne lade sig gøre.

Vi har et stort problem i vores lille forening. Vi kunne godt bruge nogle flere medlemmer.

Ved årets afslutning var vi 51 betalende medlemmer. Det samme tal var ved afslutningen af forrige år 56. Det tal skal gøre noget ved!

Vi har, i bestyrelsen, diskuteret hvad vi kan gøre ved problemet. Pia Mogensen vil tage fat i en af juniorlederne i SFS for at få han til at reklamere for medlemskab af vores forening, så vi kan få lidt ungt blod ind i rækkerne af grå hår.

Vi aftalte også med SFS, at vi må reklamere for ture og medlemskab på deres hjemmeside. Det skal vi have sat i gang. ellers er vi meget lydhøre overfor forslag herfra salen i dag

Til slut vil jeg gerne takke for det gode samarbejde i bestyrelsen og takke jer for jeres fremmøde og ikke mindst takke vore to sponsorer Jagt og Fisk.dk og Tømrer og Malermester Gorm Lynge.

Den efterfølgende debat kom omkring følgende punkter.

Hvordan får vi flere medlemmer i foreningen debatten om dette punkt endte med at vi alle skulle forsøge at få nogle nye medlemmer foreningen og bestyrelsen skulle især. Bland andet på Silkeborg fiskeriforenings hjemmeside og andre steder hvor vi kunne ramme potentielle nye medlemmer. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik resultatopgørelsen. Den viste et underskud på 3851,00 kr.

En stor del af underskuddet skyldtes tab i forbindelse med betaling af forhåndsbestilte pladser der ikke blev besat og som foreningen alligevel måtte betale for.

Der var diskussion omkring hvad der skulle gøres for at nedsætte kommende underskud på driften.

Man enedes dog om at se tiden an frem til næste generalforsamling for at få et bedre overblik over om det var en tendens eller et enkeltstående tilfælde.

Status udviste at aktiver og passiver balancerede på et beløb på 41.747 kr. hvilket også gør at årets underskud ikke bringer foreningen i pengenød.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen indstillede til forsamlingen at bevare kontingentet uændret på 75 kr. om året. Der var diskussion om det skulle sættes op, men henset til vores formues størrelse blev det uændrede kontingent vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag, så punktet kom ikke til behandling på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen.

På valg var Hugo Hedegaard, Børge Riis og Jørgen Pedersen. Alle 3 modtog genvalg. Der var ingen andre kandidater, så de 3 blev genvalgt med aplaus.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Pia Mogensen var på valg og modtog genvalg uden andre kandidater.

Valg af 2 revisorer

Jesper Jacobsen og Roel Halle var på valg. Der var ikke andre kandidater så de 2 modtog genvalg.

Eventuelt.

Intet at referere.

Herefter takkede dirigenten for god ro orden og lukkede generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingens afslutning var der kåring af årets klubmester og uddeling af foreningens vandrepokaler.

Årets klubmester blev. Børge Riis med 78 point, hvilket er ny rekord. Nr. 2 blev Kaj Hansen med 48 point. 3. pladsen indtog Jørn Wulff med 28 point.

Deltager konkurrencen blev vundet af Børge Riis med deltagelse på 18 ture. Jørn Wulff blev nummer 2 med 17ture og Torben Sørensen og Pia Mogensen delte 3. pladsen med 11 ture hver.

Toskepokalen for årets største torsk gig til Jørn Wulff for en torsk på 4,6 kg. andenpladsen tog han også med en fisk på 4,5 kg. 3. pladsen gik til Børge Riis med en fisk på 3,5 kg.

Årets hornfiskekonkurrence blev vundet af Ejnar Overgaard med en hornfisk der først sluttede da målebrættet viste 7634 cm. på den baggrund fik han tildelt hornfiskepokalen.

Kammeratskabspokalen gik til Aage Munk for et altid godt ”smågnavent” humør og mange tørre humoristiske bemærkninger.

Tommy Thomsens vandrepokal blev ikke uddelt da turen den uddeles på blev aflyst på grunds af Corona.

Jagt Directs vandrepokal gik til Børge Riis for en flot kulmule på 2,5 kg.

Fjumrebrættet måtte Jørn Wulf modstræbende modtage for at tro, at han skulle på nattur til kysten med mødetidspunkt kl. 18,00 til trods for at det var aftenkystturen til kysten med mødetid kl. 15,00. Det var en skærpende omstændighed at han faktisk var turleder på turen!

Alle vindere fik ud over diverse pokaler gaver delvis betalt af vore sponsorer.

Herefter blev der serveret kaffe og de føromtalte kager og der blev traditionen solgt amerikansk lotteri og hygget igennem i en times tid inden formanden sagde for fremmødet, tak for i dag og ønskede alle en god tur hjem.

Referent: Jørn Wulff

Kysttur til Djursland

Kysttur til Djursland

Fire saltvandsfiskere kørte lørdag morgen afsted mod Djursland. I rimeligt vejr til havørredfiskeri.

Turen gik først til Sangstrup Klint. Her var der fint fiskevand og der blev fisket over et stort stræk, men der var ingen fisk.

Derfor blev der flyttet plads til et nyt sted i nærheden af Fornæs Fyr. Her var der heller ingen fisk. De fire saltvandsfiskere prøvede derfor at køre til Rugård Camping, men her var for store bølger, så det blev besluttet at køre hjem.

Referent: Børge Riis

 

 

Kysttur til Gals Klint

Kysttur til Gals Klint

Kun to saltvandsfiskere havde tilmeldt sig årets sidste kysttur efter havørred.

Turlederen bestemte sig for at turen skulle gå til Gals Klint ved Middelfart.

Vejret stille, overskyet og lidt råkoldt. Tros store anstrengelser lykkedes det ikke at lande havørred over målet. Det tætteste var den undermåler på 35 cm. som Børge Riis landede.

Referent: Børge Riis