Generalforsamling 2021

Kære saltvandsfiskere

Så tror jeg det lykkedes. Altså,  at afholde den generalforsamling vi skulle have holdt i februar måned.

Generalforsamling 2021

Fra den 21. maj hæver Fru Frederiksen det indendørs forsamlingsloft til 50 personer.

Derfor afholder Saltvandsfiskeren Generalforsamling:

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30 i Silkeborg Fiskeriforeningslokaler Nylandsvej 70 Silkeborg (indkørsel ved Nordvest Badet)

Der er traditionen tro spisning for medlemmer. Den finder sted fra kl. 18.00. Der er egenbetaling på max. 120 kr. inkl. vin

Tilmelding til spisning sker til Jesper Jacobsen på tlf.: 61 73 33 84 senest onsdag den 19. maj.

Dagsordenen er tidlige udsendt med klubbladet i december 2020.

Men for god ordens skyld står den herunder:

 

Generalforsamling 2020

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller(e)
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af det reviderede 2020 regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent for året 2022.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen. På valg er Børge Riis, Jørgen Pedersen og Hugo Hedegaard.
  7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Verkant.
  8. Valg af 2 revisorer. På valg er Roel Halle og Jesper Jacobsen.
  9. Eventuelt.

Ønsker du at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen skal det være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Send forslaget til joern.wulff@3f.dk

Efter generalforsamlingen vil der blive overrakt guldmedalje til årets klubmester og foreningens øvrige pokaler m.m. vil blive uddelt.

Aftenen sluttes af med amerikansk lotteri(husk at tage 10 og 20 kroner med) og hyggeligt samvær. Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Med venlig hilsen

Jørn Wulff

Weekendtur til Gjerrild Klint

Weekendtur til Gjerrild Klint
6 håbefulde saltvandsfiskere tog fra Silkeborg i højt solskinsvejr med kurs mod Gjerrild klint for at bo et gammelt koldt men hyggeligt hus med en fantastisk beliggenhed lige ned til vandet..
Desværre var det alle 3 dage ret blæsende fra østlig retning dog med masser af solskin
(og ingen regn), hvilket betød at vandet var blandet op med kalk og skidt. Der blev derfor fisket andre steder dog uden store resultater. Der blev der fanget 2 havørreder på 40 og 46,5 cm. af Børge Riis og Kim Herholt. Ellers blev der hygget med kaffe mv. og slikket solskin ved husets læside.

Referent Jørgen Pedersen

Aflysning

Kære Saltvandsfiskere

Endnu engang griber Corona virusset forstyrrende ind i forhold til afholdelse af vores Generalforsamling.

DERFOR ER GENERALFORSAMLINGEN DEN 21. APRIL AFLYST.

Der er ikke endeligt  fastsat en ny dato, men vi håber det kan blive i maj måned.

Nærmere herom når vi hører nyt fra det af Folketinget nedsatte udvalg, der skulle komme med ændrede retningslinjer for antal deltagere ved offentlige forsamlinger.

Med venlig hilsen

Jørn Wulff

Havtur fra Hanstholm

Havtur fra Hanstholm

Så lykkedes det! Endelig kom vi på Det Gule Rev.
Hverken dårligt vejr eller Corona kom i vejen.
2 til 4 sekundmeter vind. Solskin og bølger der var til at leve med.
Alle 4 bookede pladsen var blevet solgt. Det kunne næsten ikke gå galt.
Ombord på M/S Heidi blev der rigget til mens vi sejlede ud af havnen.
Efter små to timers sejlads blev pirkene send mod bunden på 30 meter vand. Der var fisk på med det samme og snakken om, at nu skulle der fanges torsk i rå mængder.

Men lige så godt som det startede, lige så hurtigt stoppede det også. Efter en halv times fiskeri gik havstrømmen på o knob. Vi drev overhovedet ikke og fiskene forsvandt. Resten af dagen var det samme og der blev desværre kun fanget torsk med lange mellemrum.
Ved indvejningen viste det sig at dagens 6 største fisk alle var torsk.
Børge Riis havde fanget dagens største torsk. Den vejede 1, 7 kg. Andenpladsen gik til Pia Mogensen med 1,55 kg. Børge tog sig også af tredje pladsen med 1,40 kg.
Jørn Wulff største torsk vejede 1,15 kg. Og det gav en fjerdeplads. Femte og sjettepladsen delte Pia og Jørn med to torsk der begge vejede 0,80 kg.
Alle fisk blev vejet i renset tilstand.
Turens 4 deltagere fangede i alt 26 fisk over målet flest torsk med det blev også til et par mørksej.
Selv om den manglende strøm var træls var det dog rart at komme på revet. Så en god tur trods alt.
Referant.: Jørn Wulff

Generalforsamling 2021

Kære saltvandsfisker

I skæret af de forsatte Corona begrænsninger er 2021 generalforsamlingen, der skulle være afholdt onsdag den 24. marts aflyst og flyttet til onsdag den 21. april samme klokkeslæt og sted.

Så håber vi, at det kan lade sig gøre.

 

Med venlig hilsen

Jørn Wulff

Havtur med M/S Signe fra Grenaa

Havtur med M/S Signe fra Grenaa

6 morgenfriske saltvandsfiskere var mødt frem tidlig lørdag morgen den 13. marts for at forsøge at fravriste farvandet syd for Grenaa en torsk eller gerne flere.
Vi havde booket 8 pladser, men da vi ikke kunne få afsat mere end 6 pladser måtte foreningen
dække underskuddet.
Underskud var der desværre også i antallet af torsk der kom på dæk og dem der kom på dæk, hørte helt sikkert til torskeunderarten småfisk!
Vejr og vind var acceptabelt da vi sejlede fra Grenaa, men det blev desværre værre og værre som dagen skred frem og endte i vind, regn og slud, så klokken godt 13 havde vi fået nok og bad skipper Lars sætte kursen mod Grenaa.
Efter en lang og våd sejltur til Grenaa blev indmålingen foretaget på havnekajen.
En optælling af den samlede fangst viste det nedslående resultat at der kun var kommet 10 fisk i kurvene, fordelt på torsk, sej, hvilling og en enkelt knurhane, alle i miniature størrelse.
Den største havde Børge Riis fanget. En torsk på 42,5 cm. Birgitte Mogensen kom lige efter med en torsk på 41,7 cm.
3. og 4. pladsen delte Torben Sørensen og Børge Riis. De havde begge fanget en torsk
på 39,0 cm.
5. pladsen tog Børge Riis sig også af. Igen med en torsk. Denne gang på 38,5 cm.
Birgitte Mogensen tog 6. pladsen og dermed det sidste klubmesterskabs point. Igen med en torsk, som målte 34,0 cm.
I alt ikke en tur der vil blive husket for hverken godt vejr eller god fangst, men i disse Coronatider er det i sig selv vel en succes i det hele taget at komme på en foreningstur!

Referent: Jørn Wulff

Kysttur 6/3-21

Kysttur til Fløjstrup Strand

Endelig – Coronarestriktionerne er lempet så meget at vi kan komme ud at fiske!
Det benyttede 7 saltvandsfiskere sig af, da de lørdag den 6. marts mødte frem på 3f’s P-plads.
Turlederen havde bestemt sig for, at forsøge sig med en tur til Fløjstrup Strand lidt syd for Moesgård ved Århus.
Vinden kom fra nordvest og var en kold en af slagsen, så det var lidt koldt for næsen og fingrene. Men når solen tittede frem og man var i læ var det helt fint vejr.
Des værre havde turlederen ”glemt at sætte ørreder ud. Det blev kun til den enkelte undermåler Kim Nielsen fik på land. Pia Mogensen havde et ”kanonhug”, hvor fisken rykkede hendes swirvel hægte op. Det var lidt træls, syntes hun forståeligt nok!
Lidt i klokken 14 trængte saltvandsfiskerne til at komme hjem og få varmen. så turen gik tilbage mod hjemmet, men det var dejligt at komme ud og møde fiskekammeraterne!