Hornfisketur

Hornfisk og solskin 

Denne overskrift er passende for årets hornfiskekonkurrence. Turlederen havde sørget for solskin og svag vind perfekt til hornfiskejagt. Så det var 11 saltvandsfiskere med store forhåbninger, der drog afsted mod Fornæs Fyr, som turlederen havde udset til stedet hvor årets ”slag” om hornfiskepokalen skulle foregå. 

Vel fremme blev der rigget til og man fordelte sig fra fyret og ud til Kragenæsset.

Der blev fanget jævnt med hornfisk dagen igennem og det hele foregik i strålende solskin. Solen skinnede stadig, da der var indmåling kl. 14.30

Her var der en del saltvandsfiskere, der fik travlt med at få deres waders af inden de smeltede i dem efter gåturen tilbage fra fiskepladserne. 

Efter den millimeter omhyggelige indmåling kunne turlederen fortælle at året vinder af hornfiskekonkurrencen blev Torben Sørensen med en fisk på 73,0 cm. Andenpladsen gik til Børge Riis hvis fisk kun sneg sig op til målebåndet viste 72,4 cm. Kaj Hansen kom på tredjepladsen med et næbdyr på 71,9 cm. De tre sidste pladser, der gav KM point gik til Brian Jensen med fisk på 70,6 cm. Kaj Hansen indtog også femtepladsen med fisk på 70,5 cm. og sjettepladsen gik til Børge Riis med hornfisk på 69,1 cm. 

Der var i alt 44 hornfisk til indvejning, så alt i alt var det en god dag ved Fornæs Fyr.

 

 

Pighvarretur

Pighvarretur  

11 saltvandsfiskere var mødt frem for at deltage i årets jagttur på pighvarrer. 

Turlederen havde bestemt at turen gik til Vejers Strand og efter indtagelse af de medbragte rundstykker gik fiskeriet i gang. Vejret var godt med solskin og tålelig vind. 

Det var først da vi skulle afslutte dagen med at grille pølser at der blev lukket op for de tordenbyger meteorologerne havde forudsagt skulle komme løbende gennem dagen. Med pølserne blev dog grillet og spist med velbehag – regn eller ej. 

Indvejningen viste at der var fanget en enkelt pighvarre. Fangsten af den stod Kaj Hansen for. Den målte 38,4 cm. og vejede ca. 1,1 kg. 2. pladsen i dagens konkurrence gig til Pia Mogensen med en skrubbe på 32,2 cm. På konkurrencens 3. og 4. plads var Kaj Hansen på spil igen. Denne gang med isinger på henholdsvis 31,7 og 28,1 cm. 

Den sidste fladfisk der fik del i dagens klubkonkurrencepoint blev fanget af Inga XXX.

Den målte 27,6 cm.

 

Referent: Børge Riis

 

Kysttur Stenhøj Strand

Kysttur Stenhøj Strand

 

7 morgenfriske saltvandsfiskere var mødt frem på 3F’s P-plads lørdag morgen.

Det var næsten dobbelt så mange som det normale antal. Dejligt at det går den vej. Bliv ved med det!

Turlederen havde, efter bestik af vejr og vind besluttet, at dagens fisketur gik til Stenhøj Strand på nordsiden af Vejle Fjord.

Vel fremme blev der rigget til i strålende solskin og fiskeriet gik i gang. De lokale havørreder var dog ikke opsat på at vise bidelyst. Et par af saltvandsfiskene prøvede om fladfiskene var mere sultne end havørrederne og måtte konstatere, at det var de ikke!

Men godt op af formiddagen gik der hul på bylden. Kim Herholt landede en havørred på 41 cm. Det var åbenbart en god dag at hedde Kim for senere på dagen landede Kim Nielsen en havørred på 48 cm.

Så det var en god dag ved kysten. Vi fik gang i fangsterne og regnen kom først, da vi sad i bilerne på vej hjem. Så vi slap for at blive våde. Dette gjaldt dog ikke for Torben Sørensen. Midt på dagen fik han pludselig lyst til et friskt bad i det stadig kølige vand, så han måtte i skiftetøjet og drapere hele Mondeo’en med vådt fisketøj.

 

Referent: Jørn Wulff

 

Havtur på Langelandsbæltet med M/S Fie

Havtur på Langelandsbæltet med M/S Fie 

Der var desværre kun 5 mand tilmeldt turen. 6 med skippers kone som også er medlem af foreningen. Vi havde forlods booket 8 pladser, så turen kommer til at give et lille underskud. Men vi prøver til igen næste år, men kun med 6 pladser. 

Nå, men tilbage til fiskeriet. Med kun 12 minutters sejlads til første fiskeplads kom fiskeriet hurtigt i gang. Der blev fanget en del småtorsk. Efter et par timers torskefiskeri skulle vi prøve efter fladfisk inde under land, da der var meget strøm, som dog skulle aftage efter middag, hvis vejrprognoser holdt stik. Der kom 11 fladdyr på dæk de godt 2 timer vi fiskede efter de flade. Vi valgte at prøve efter torskene igen. Efter en halv times sejlads startede vi torskefiskeriet. Der kom en del torsk på godt 40 cm. på dæk, men det blev kun til 2 gode fisk. Børge Riis med en torsk på 2,7 kg. og turlederen fangede en ditto på 3,3 kg. 

Vejret var godt. Solskin og næsten ingen vind, så en god dag på Langelandsbæltet. 

Referent: Brian Jensen

 

Weekendtur til Gjerrild 6-8 april

Weekendtur til Gjerrild

Randers Sportsfisker klub ( RSK ) har et hyggeligt og velbeliggende sommerhus 50 m fra Kattegat som 8 mand fulde af forventning var taget op til i håb om at fange nogle af de større havørreder der fanges her. Det blev kun til en enkelt undermåler hø. Dog blev det til god mad og hyggeligt samvær samt dejlig varme fra brændeovnen. Fredag og lørdag var fiskeri ved Gjerrild ikke mulig pga. udvaskning af ler fra nedstyrtet klint så der blev fisket alle mulige steder på Djursland dog uden resultat. Uanset hvem der blev talt var der ingen fangster af nogen på Djursland. Men søndag var vandet ved Gjerrild klaret op og kun lettere grumset og nu blev der fanget fisk – endda fine fisk og vi var vidne til 5 fangede havørreder. Så al snak om at der ikke er havørreder på ønsket blev manet i jorden. Måske vi skulle overveje en anden hobby….. men håbet lever så vi er nok klar her igen i 2019.

I øvrigt var vejret fint med solskin hver dag dog noget blæsende fredag og lørdag og huset fantastisk med havudsigt.

 

Havtur med Yellow Reef fra Hansholm 24. marts

Havtur med Yellow Reef fra Hansholm 24. marts

Vi var 7 mand der havde en god tur på Vesterhavet. Vejret var ganske godt årstiden taget i betragtning. Det blæste kun en 4 til 6 sekundmeter.

Efter et par timers sejlads kom vi i gang med at fiske. Der var fisk på krogen så snart pirken nåede bunden. Ikke store fisk, men fine spisetorsk på 1 til 3 kg. Der kom også andre arter på dæk. 2 pæne lubber. En på 2,6 kg. som Torben Sørensen landede. Christian Mikkelsen var mere beskeden og nøjedes med en på 1,5 kg. Børge Riis landede en lange på 2 kg. og Torben Sørensen og Jesper fangede et par mørksej på omkring kiloet.

Efter endt fiskeri gik turen retur mod havnen i Hanstholm og på vejen ind blev dagens resultat gjort op. Opgørelsen viste at hver saltvandsfisker i gennemsnit havde 15 fisk med hjem til gryden.

Dagens største fisk tillod jeg mig at fange selv. En torsk på 4,2 kg. som jeg fangede efter en times fiskeri. På de følgende pladser til Klubmesterskabspointene kom Børge Riis med en torsk på 2,9 kg. Torben Sørensen indtog 3. og 4. pladsen med torsk på 2,7 kg. og lubbe på 2,6 kg. 5. og 6. pladsen gik til henholdsvis Christian Mikkelsen og Brian Jensen med torsk på 2,6 og 2,5 kg.

Så en god dag på Vesterhavet.

Referent. Brian Jensen

Generalforsamling i Saltvandsfiskeren Silkeborg

Referat

Generalforsamling i Saltvandsfiskeren Silkeborg

Afholdt 21. februar 2018

Godkendt dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 1. Valg af dirigent
 1. Formandens beretning
 1. godkendelse af det reviderede regnskab for 2017
 1. Fastsættelse af kontingent
 1. Valg til bestyrelsen

På valg er Torben Sørensen og Jørn Wulff

 1. Valg af bestyrelsessuppleant

På valg er Hugo Hedegaard

 1. Valg af 2 revisorer

På Valg er Kim Nielsen og Jørgen Lorenzen

 1. Eventuelt
 1. Velkomst ved formanden

Formanden bød velkommen til forsamlingen og takkede Heidi og Jesper for den gode mad

 1. Valg af dirigent

Formanden spurgte forsamlingen om kandidater til hvervet som dirigent. Roel Halle meldte sig og blev valgt med applaus.

 1. Formanden beretning

Formanden aflagde følgende beretning:

Indledning

Så er der igen gået et helt ”fiskeår” og det er blevet generalforsamlingstid i vores lille forening. Vi skal huske at glæde os over at det trods alt går mod lysere of ikke mindst varmere tider.

Generelle betragtninger

Når jeg kikker på de godt 20 arrangerede ture siden sidste generalforsamling ser jeg en god variation i turenes art. Jeg ser desværre også, at det er så som så med antallet af deltagere på de arrangerede ture. Dog ser det heldigvis ud til at nedgangen i antal tilmeldte til turene er stoppet. Vi har flyttet nytårsturen fra vest til østkysten. Det gav flere deltagere på turen til gengæld ingen fisk på dæk over målet. Så det er ikke nemt! Som nævnt synes bestyrelsen at der er variation i turene. Så hvad skyldes den manglende deltagelse? Er det prisen, opreklameringen, eller ….??

Det vil bestyrelsen gerne at generalforsamlingen kommer med et bud på.

I den forbindelse skal det nævnes at reminder om turene pr. Facebook er lige på trapperne.

Ellers synes vi i bestyrelsen, at det har været et roligt år. Økonomien er nogenlunde som I vil få uddybet når kassereren senere gennemgår regnskabet.

Der er dog en beslutning truffet af bestyrelsen jeg vil fremhæve her i beretningen. Det er: Bestyrelsen har besluttet at ændre/præcisere reglerne i forbindelse med tildeling af KM point.

På vores ture har der af og til været gemytlig diskussion om hvordan klubmesterskabspointene fordeleles.

Vi har ikke kunnet finde noget på skrift om dette spørgsmål.

Derfor har vi i bestyrelsen diskuteret og aftalt regler for indvejning / indmåling af fangst i forhold til uddeling af point til klubmesterskabet.

Derfor er reglerne som følger gældende fra 1. januar 2018:

Generelt gælder, at pointene tildeles efter vægt blandt de fisk der bliver registreret af turlederen.

Der er følgende undtagelse fra denne generelle regel:

Hornfisketuren: Her har fangede hornfisk fortrin til klubmesterskabspoint i forhold til andre arter.

Årets makreltur: her har makreller fortrinsret til klubmesterskabspoint.

Fladfisketure, inklusiv efterårets konkurrencetur til kysten: her har fladfisk fortrinsret til klubmesterskabspointene.

For alle ture, der er nævn under undtagelserne gælder, at eventuelle overskydende point fordeles efter den generelle regel.

Gennemgang referater

Jeg satte mig en aften og hyggede mig med at gennemlæse det forgangne års referater og KM indberetninger.

Af KM indberetningerne fremgår det at der er indberettet følgende:

5 havørreder

5 torsk

14 skrubber

3 rødspætter

4 isinger

3 pighvarrer

11 hornfisk

1 lange ( underarten kort lange )

1 makrel

Hvis man kikker i referaterne står det klart, at det in 2017 var på fladfiskefronten at saltvandsfiskeren stod stærkt.

Der blev i 2017 hjemtaget 264 fladfisk af forskellig kategori

Makrelfiskeriet gik også nogenlunde der blev hjembragt 61 makrel alle fanget på den samme tur.

Hornfiske høsten var også rimelig. Der blev fanget 45 hornfisk på konkurrenceturen efter dem og yderlig 11 på de andre af årets ture.

Men når vi tæller årets havørred og torskefangst sammen daler niveauet kraftigt.

Der har været afholdt 9 ture året igennem og der er samlet landet 5 havørreder over målet. Det står faktisk næsten lige så skidt med det manglende antal fangne torsk. Her er der også kun fanget 5 torsk over målet. Her er der dog den formildende omstændighed, at alle havture efter torsk, på nær 2, blev aflyst på grund af blæst.

De to afviklede ture var ikke succesfulde. Den ene til Langelandsbæltet blev der slet ikke fanget torsk på og på nytårsturen med Signe fra Grenå var ingen af de torsk der kom på dæk over mindstemålet. Så når vi kommer til uddeling af torskepokalen vil det sket til en torsk der er fanget på årets makreltur.

Der har været planlagt 21 ture. De 19 er gennemført. Og der har været 124 tilmeldte til turene fordelt på 28 medlemmer.

Så der er plads til flere!

Ændrede konkurrenceregler

Bestyrelsen har valgt at ændre/præcisere reglerne vedrørende klubmesterskabet.

På vores ture har der af og til været gemytlig diskussion om hvordan klubmesterskabspointene fordeleles.

Vi har ikke kunnet finde noget på skrift om dette spørgsmål.

Derfor har vi i bestyrelsen diskuteret og aftalt regler for indvejning / indmåling af fangst i forhold til uddeling af point til klubmesterskabet.

Derfor er reglerne som følger gældende fra 1. januar 2018:

Generelt gælder, at pointene tildeles efter vægt blandt de fisk der bliver registreret af turlederen.

Der er følgende undtagelse fra denne generelle regel:

Hornfisketuren: Her har fangede hornfisk fortrin til klubmesterskabspoint i forhold til andre arter.

Årets makreltur: her har makreller fortrinsret til klubmesterskabspoint.

Fladfisketure, inklusiv efterårets konkurrencetur til kysten: her har fladfisk fortrinsret til klubmesterskabspointene.

For alle ture, der er nævn under undtagelserne gælder, at eventuelle overskydende point fordeles efter den generelle regel.

Nye Ideer?

Vi i bestyrelsen synes, at vi som regel får lavet et nogenlunde varieret program.

Men derfor kan der jo godt sidde nogen med en god ide til en ny form for tur eller et nyt sted at tage hen eller….

Derfor sig frem hvis det er tilfældet.

Afslutning

Det var så årets beretning. Nu har I muligheden for at komme med jeres indput, ros eller ris, så vi kan få en god og konstruktiv debat om beretningen.

Til slut vil jeg sige tak til jer for fremmødet både her i aften og på årets ture og sidst men ikke mindst sige tusind tag til vores sponsor Grejbiksen for præmier

Tak for ordet.

Dirigenten satte beretningen til debat. Der var ingen der ønskede ordet og ved afstemningen blev beretningen enstemmig vedtaget.

Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017

Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et driftsunderskud på 621,00 kr. og en balance på 47.983,00 kr. Der var ingen bemærkninger til referatet og det blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at kontingentet forsatte uændret med kr. 75,00 i kontingent og kr. 75,00 i indskud. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelsen

Torben Sørensen og Jørn Wulff var på valg og begge genopstillede. Der var ikke andre kandidater, så Torben og Jørn blev genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant:

Hugo Hedegaard var på valg men var ikke tilstede: Jesper Jacobsen ville gerne stille op, men ikke hvis Hugo ville forsætte. På den baggrund traf generalforsamlingen den beslutning, at formanden kontaktede Hugo og spurgte om han ville forsætte. Er det ikke tilfældet er Jesper valgt.

Valg af 2 revisorer

Jørgen Lorenzen og Kim Nielsen var på valg og de modtog begge genvalg.

Eventuelt

Under emnet blev der diskuteret ”reminder om turene” både på mail og Facebook, sponsorstøtte, nye former for ture bl.a. familieture.

Bestyrelsen lovede, at gå i ”tænkeboks” og forsøge at indfri de ønsker der var kommet fra forsamlingen.

Herefter var det til for kåring af årets klubmester og uddeling af pokaler.

Det gav udslag i følgende:

Klubmesterskab:

1.                         Brian Jensen  37,5 point

2.                         Børge Riis  33,0 point

3.                         Torben Sørensen  30,0,0 point

Deltagerkonkurrencen:

 1. Torben Sørensen  17 ture
 2. Børge Riis  15 ture
 3. Jørn Wulff  15 ture

Torskepokaler:

 1. Brian Jensen  48 cm.
 2. Brian Jensen  46 cm.
 3. Jørgen Skov  45 cm.

Hornfiskekonkurrencen:

 1. Brian Jensen  72,1 cm.

Jagt Direct vandrepokal:

 1. Børge Riis Pighvarrer 1,88 kg. 43,0 cm.

Frank Andersens Vandrepokal for godt kammeratskab:

Heidi   og Jesper  for madlavning til generalforsamling

Tommy Thomsens vandrepokal Største havørred på årets tur til Bornholm:

 1. Kim Herholt havørred 0.870 kg. 48 cm.

Fjumrebrættet

Jørn Wulff meldte sig til kysttur 18. februar men glemte at møde frem. 

Efterfølgende gik forsamlingen over til indtagelse af kaffe, blødt brød og ikke mindst amerikansk lotteri med gode præmier og der var udbredt hygge til forsamlingen brød op afsluttede en hyggelig aften

Turliste 1. halvår 2018

Klik her for printvenlig PDF fil

Turdato og

tidspunkt

Beskrivelse

Ca.

pris

Tilmelding

kl. 18-19.30.

Lørdag den 6. januar

kl. 700, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel!

100 kr.

Den 1. og 2. januar

til Torben Sørensen

35 11 77 38

Lørdag den 27 .januar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel

100 kr.

Den 22. og 23. januar

Til Børge Riis Nielsen.

86 88 62 15

Onsdag den 21. februar

Kl. 19 30,

Silkeborg Fiskeriforenings lokaler på Søndergade 19b.

Generalforsamling. SALTVANDSFISKERENs årlige generalforsamling. Mød op og gør din indflydelse gældende. Husk indgang fra Chr. D. 8’s Vej!

Tilmelding til egen betalt fællesspisning kl.18.00 ca. 120 kr. incl vin til maden, til Jesper Jacobsen senest d. 14. februar 2018. tlf.61 73 33 84

Gratis

Der er ingen tilmelding. Du skal bare møde op!

Dog tilmelding til spisning.

Lørdag den 17. februar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel

100 kr.

Den 12. og 13. februar

Til Jørn Wulff

35 11 62 52

Den 1. til 4. marts

Afgang fra Silkeborg torsdag

d. 1. marts. Tidspunkt efter aftale. Afgang fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur til Bornholm. Tag med til denne underskønne ø og oplev det uforlignelige fiskeri efter de store havørreder. Det kan være HELT VILDT !!!!

Transport i private biler. Bindende tilmelding, betaling senest på Info-mødet. Min. 4 eller max. 7 deltagere pga. biler. Tilmelding hurtigst muligt senest 15. februar

Ca.

1800 kr.

Senest den 15. februar

til Torben Sørensen

35 11 77 38

Lørdag den 24. marts

kl. 04.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havtur med Yellow Reef fra Hanstholm. Max 8 deltagere. Gode chancer for torsk. Sejlads fra 6 til ca.17. Hjemkomst ca. kl. 22.00

Max.

1.000 kr.

Den 12. og 13. marts

til Brian Jensen

21 83 93 59

Den 6. – 8. april

Kl.13.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havørred week-end til Gjerrild Klint..Max. 20 deltagere. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00.

Vi bor 50 meter fra vandet. Waders vil være en fordel!

Ca.

600 kr.

Senest den 3. april

Til Jørgen Pedersen

23 98 30 04

Lørdag den 21. april

0400, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havtur efter torsk med MS Fie fra Spodsbjerg. Max 8 deltagere.. Sejlads fra 6 til ca. 16. Hjemkomst ca. kl. 18.00

Ca.

500 kr.

Den 9. og 10. april

Til Brian Jensen

21 83 93 59

Lørdag den 28. april

Kl. 0600, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. . Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel

100 kr.

Den 23. og 24. april

Til Jørn Wulff

35 11 62 52

Torsdag den 10. maj

Kl. 0600, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter Pighvarre. Hvis vejret tillader det går turen til Vestkysten. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel! Pris inkl. rundstykker og grillpølser.

150 kr.

Den 30. april og 1. maj

Til Børge Riis Nielsen

86 88 62 15

Lørdag den 26. maj

Kl. 0700 fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Hornfisketur – sandsynligvis til Djursland. Waders er en fordel! Ubegrænset deltagerantal. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. HUSK at foreningen udlodder en pokal til længste hornfisk!

100 kr.

Den 21. og 22. maj

Til Jørn Wulff

3511 62 52

Lørdag den 9. juni

kl. 15 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Aften kysttur efter havørred! Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst engang over midnat.

Der grilles pølser på stranden.

100 kr.

Den 4. og 5. juni

til Jørgen Pedersen

23 98 30 04

Lørdag den 30. juni

kl. 18 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

AFTEN/NAT KYSTTUR med soveposer og pølser på stranden, efter havørred! Vi finder et for dagen passende sted! Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. VI FISKER NATTEN IGENNEM.

100 kr.

Den 25. og 26. juni

til Jørn Wulff

35 11 62 52

Lørdag den 11. august

kl. 5 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Makreltur med Signe fra Grenå Max 8 deltagere. Transport i private biler. Sejlads fra 07.00 til15.00 Chancer for masser af makrel! Hjemkomst ca. kl. 17.00.

550 kr.

Den 30.og 31. juli

til Brian Jensen

21 83 93 59

NOTER ALLEREDE NU:

Den 25. august

Havtur efter fladfisk! M/S Fie fra Spodsbjerg. Fiskeri i Langelandsbæltet max. 12 pladser.

_

Vides endnu ikke !

 

Kysttur til Ålsgårde

Kysttur til Ålsgårde

Hele 6 friske saltvandsfiskere var mødt frem til årets anden kysttur efter havørred, hvilket er 50% flere end det sædvanlige fremmøde.

Vi snakkede lidt om hvor vi skulle tage hen og prøve lykken og endte med at beslutte at tage til Ålsgårde på Djursland.

Fremme ved fiskestedet startede vi lige med at skubbe Torbens bil fri fra hans førstevalg af P-plads og med begge biler trygt parkeret på grus i stedet for på snask og pløre fik vi rigget til og startede fiskeriet.

Men – ak – havørrederne havde ikke tænkt sig at deres menu denne dag skulle være metal og/eller fjer. Gå til bidet ville de ikke!

Turlederen var eneste undtagelse. Efter kort tids fiskeri kunne han lande en undermåler på ca. 20 cm.

Vejrliget skulle eller være som bestilt til havørredfiskere. Overskyet med enkelte solstrejf. Tørvejr og svag vind. Men lige meget hjalp det. men vi havde trods alt en god dag med hyggesnak og anekdoter.

Ref.: Jørn Wulff