Aflysning

Kære saltvandsfiskere

Så er den gal igen!

Fru Frederiksen har ikke lempet restriktionerne, så kystturen den 23. januar er aflyst.

Med venlig hilsen

Jørn Wulff

Covid-19

Kære saltvandsfiskere

Godt Nytår.

Corona virusset huserer desværre stadig, så vi må endnu engang muligvis aflyse klubture.

Da ingen kender fremtiden vil vi foreløbig aflyse en tur af gangen.

Turen 9. januar er aflyst.

Efterfølgende vil meddelelse om turene gennemførelse eller aflysning blive meddelt i den reminder der bliver sendt ud til dem der er på maillisten.

Den kommer normalvis onsdagen før ugen der er tilmelding til den enkelte tur.

Medlemmer der ikke er på listen kan bede om at komme på den ved henvendelse til formanden på mailadressen joern.wulff@3f.dk

Vær også opmærksom på at årets generalforsamling er flyttet til den 24. marts

Pas på jer selv og hinanden!

Med venlig hilsen

Jørn Wulff