Kysttur d 9 marts 2019

Kysttur til Horsens Fjord

Turlederen havde bestemt at lørdagens kysttur efter havørred gik til Horsens Fjord. Nærmere bestemt til Kirkholm. 7 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig og efter bilerne var pakket, gik det afsted mod dagens fiskeplads.
I regn og blæst blev der rigget til og fiskeriet blev startet. I løbet af dagen klarede det op, men til gengæld tog vinden til.
Ved indvejningen kl.15.00 viste det sig, at Jørgen Lorenzen var den eneste der havde fanget fisk over målet. En havørred på 43 cm. Derudover havde der været 2 undermåler ørreder på land.

Referent: Børge Riis

Bornholm 2019

Bornholm 2019
Meget tidligt torsdag morgen mødtes 7 morgenfriske saltvandsfiskere for at tage fat på årets tur til Bornholm.
Målet var klart, at tømme Østersøen for havørreder.
Bilerne blev pakket og der var fuld læs på. Kursen blev sat mod færgen i Ystad.
Vel ombord på færgen til Rønne blev der indtaget morgenmad og efter en god times sejlads kørte vi i land i Rønne.
Efter et besøg i Kvickly for at proviantere og et besøg hos Sports Dress for at høre om mulige ”hot Spots” blev kursen sat mod sommerhuset i Tejn.
Bilerne blev pakket ud og sommerhuset indtaget. Et godt teamwork gjorde at alt hurtigt var på plads og efter en god frokost blev fiskevandet indtaget.

Bil 1 kørte ned og kikkede på vind og vejr ved Arnager. Vandet var dog ikke fiskbart på grund af alt for meget vind og høje bølger. De forsatte derfor til Snogebæk. Her kunne der fiskes. Både på revet og foran havnekontoret. Der var i forvejen en flok saltvandsfiskere i gang med fiskeriet. De havde ikke fanget noget og efter et par timers fiskeri med samme sørgelige resultat blev der holdt rådslagning og drikkepause.. da det samtidig begyndte at regne kraftigt og vedvarende var der enighed om, at begynde hjemturen til sommerhuset og samtidig kikke på forholdende op ad østkysten.
Ved Salene Bugt mødte man bil 2 som havde forsøgt sig rundt på forskellige pladser. Desværre med samme nedslående resultat som bil 1.
Dette til trods for at Torben Kristensen lagde sig så meget i selen under fiskeriet, at han fik overbalance. Heldet tilsmilede dog den kække saltvandsfisker. Han nåede at tage fra med den ene arm, så han slap med et vådt ærme og dermed kun erhvervede sig en mindre del af Fjumrebrættet.
Ved 17 tiden var begge biler tilbage ved sommerhuset. Der blev skrællet kartofler og Torben Kristensen stod for aftensmaden. Lækker gullasch med bønner og kartoffelmos.
Efter aftensmaden blev der hyggesnakket og fortalt røverhistorier og kl. 23.30 var alle gået til drømmeland efter en lang dag.

Fredag
Klokken 7 var alle ude af fjerene og klar til at spise morgenmad. Efter således at have fyldt energidepoterne op gik turen ud på jagt efter havørreder.

Bil 1 kørte endnu engang til Arnager, men igen var vejrforholdene for blæsende. I stedet kørte man til Salene Bugt. Her kunne der fiskes, men der var ingen havørreder der var i bidehumør.
Bil 2 kørte først til Sommerodde og herefter forsøgte man Snogebæk. Begge steder dog desværre uden resultat.

Efter endnu en god frokost blev der ”slået” lidt mave og så gik turen igen på havørredjagt.

Bil 1 kørte til kysten ved Dyndal. Efter et par timers forgæves fiskeri i blæst og regn gav man op og kørte lidt rundt og kikkede på mulige fiskesteder til dagen efter.
Bil 2 tog til Årsdale og forsøgte sig. Her var det lige ved at Kim kunne skrives på listen over fangere på årets tur. Han havde en pæn ørred på krogen så dog satte sig selv fri inden den nåede i nettet. Samme net havde han igen i brug lidt senere, da det lykkedes han at fange en skrubbe med det. Den talte dog ikke til KM point, da garn fangede fisk ikke tæller her.

Tilbage i sommerhuset sidst på dagen stod den på kyllingelår i paprikasovs og ris. Der var også ostebord til dessert, så endnu en omgang aftensmad til Michelin stjerner.

Lørdag
Alle saltvandsfiskere var ude af fjerene klokken 7. Vinden var taget lidt af i forhold til gårsdagens blæsevejr og var drejet til nordøst. Efter morgenmaden blev der ryddet af bordet og kursen sat mod fiskevandet.
Bil 1 kørte til Snogebæk og forsøgte sig der. Efter 1½ times resultatløst fiskeri og efter at have talt med en lokal lystfisker kørte man, efter hans anvisning, til Skanserne ved Balka. Her var bil 2 allerede kørt til fra morgenstunden af. Og Torben Kristensen havde landet en nedgænger på ca. 50 cm.. Torben fangede efterfølgende 2 blanke ørreder på henholdsvis 43 cm. 805 gram og 44 cm. 715 gram. Plus han kortvarigt havde en ørred på af noget sværere kaliber. Så man må sige det var Torbens formiddag.

Efter endnu en god frokost kørte bil 1 til Arnager. Her var der stadig godt gang i bølgerne, men der blev prøvet til alligevel. Efter et par timers forgæves forsøg på at overliste ørrederne flyttede man til Tejn Friluftsbad hvor dagens sidste timer blev brugt i forsøget på at få en havørred på krogen, dog uden det lykkedes.

Bil 2 forsøgte sig først ved Årsdale. Efter en times fiskeri opgav man denne plads og forsatte op ad kysten til Lisbjerg. Her var der heller ikke fisk at fange, så turen gik videre til Salene Bugt med samme fiskemæssige dårlige resultat.

Hjemme ved sommerhuset opdagede Pia, at hun havde glemt hendes sko i Arnager. De var heldigvis gamle og udtrådte, så de fik lov til at blive stående. Hjemme ved sommerhuset opdagede hun, at nu var hendes vadejakke også ”pist borte”. Hele bil 1 blev forgæves gennemrodet i jagten på jakken.
Pia mente, hun havde glemt jakken ved toilettet ved friluftsbadet.
I sidste sekund inden bilen blev startet og jagten på jakken blev indledt var der en opvagt og skarp saltvandsfisker der insisterede på at kikke om den ikke var hængt til tørre inde ved brændeovnen. Det var den! Det viste sig, at Niels Erik i det tiltagende mørke, havde troet, at det var hans egen jakke han havde hængt til tørre.
Ud over et godt grin gav episoden også oplagte kandidater til fjumrebrættet.

Kim stod for aftenens kulinariske højdepunkt. Kalve cuvetter med garniture. Lækkert!

Søndag
Efter veloverstået morgenmad var det tid til turens sidste angreb på øens havørreder. To saltvandsfiskere med trætte fødder valgte at blive hjemme i sommerhuset og rydde op, pakke og gøre rent.
Bil 1 kørte til Ypnasted ved Nexø. Her var der ingen fisk der var i bidehumør.
Bil 2 kørte til Melsted Badehotel. Her var der mere held i sprøjten. Her fik Kim oprejning for hans tidligere mistede ørred. Og landede en havørred på 61 cm. 1,955 kg.
Klokken 11 var alle mand tilbage ved sommerhuset og spiste køleskabets rester til frokost.
Herefter stod den på det sidste oprydning, opvask og pakning af bilerne.
Så gik turen mod Rønne og færgen til Ystad. Efter en sejltur der ikke blev så slem som vejrudsigten spåede kørte vi i land i Ystad og satte kursen mod Silkeborg.

Til trods for den manglende fiskelykke var turen alligevel i alt god.

Referent Jørn Wulff

Generalforsamling 2019

Saltvandsfiskeren Silkeborg
Generalforsamling 20. februar 2019
REFERAT

Generalforsamlingen blev indledt med spisning for de medlemmer der havde tilmeldt sig dette.
Herefter bød formanden velkommen til årets generalforsamling og forestod valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Roel Halle til hvervet og Roel blev valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fik følgende dagsorden godkendt af forsamlingen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. fastsættelse af kontingent.
5. indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. valg af en bestyrelsessuppleant.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Herefter fik formanden ordet og aflagde sin beretning, der var som følger:

Saltvandsfiskeren Silkeborg
Beretning generalforsamling 20. februar 2019

Når man sidder og forfatter beretningen i solskin og 11 graders varme kunne man godt tro det var april måned og ikke midt i februar. Men midt i februar er det og dermed også tid for afholdelse af den årlige generalforsamling i Saltvandsfiskeren.

Denne gang finder generalforsamlingen sted i nye omgivelser. Vi har godt nok, som vi plejer, lånt Silkeborg Fiskeriforenings lokaler til denne generalforsamling, men i år sker det i deres nye fine klublokaler og tillykke med dem og tak for lån.

Jeg har siddet og bladret i fangstrapporterne for 2018 og trukket følgende tal ud:

Der var planlagt 22 ture hvor af de 21 blev gennemført planmæssigt. Årets tur til Bornholm blev aflyst på grund af snestorm og efterårsturen til Langelands bæltet efter fladfisk blev flyttet et par gange på grund af Skipper Claus alvorlige sygdom, men blev dog gennemført med lidt forsinkelse.

På 14 af de afholdte ture blev der fanget fisk. Det svarer til 66% af turene.

På årets ture blev der i alt fanget 30 havørreder, 174 fladfisk, 1 pighvarre, 265 torsk, 1 lubbe, 45 hornfisk og 31 makreller.

Hvis der alene kikkes på fisk der fik KM point er resultatet:
11 havørreder,16 fladfisk, 1 pighvarre,23 torsk, 1 lubbe, 7 hornfisk og 6 makreller.

Sammenligner man 2018 Km tallene med 2017 tal er det gået bedre med fangsten af havørred, torsk og makrel, medens fangstkurven er dykket for pighvarre og hornfisk.

At fangster ud over det sædvanlige kan nævnes, at Børge Riis på efterårs havturen med Yellow Reef fangede en måler på 10,1 kg. Det er en del år siden det sidst er sket.
Efterårets konkurrencetur til kysten blev også en succes med 86 fangede fladfisk med de fleste over målet.

Jørgen Lorenzen havde også en god dag på kystturen den 6. januar, hvor han fangede 4 havørreder der alle gav KM point.

Der har været 128 deltagere på de 21 afholdte ture. Det svarer til et gennemsnit på 6,09 deltagere pr. tur og der har været 29 forskellige medlemmer med på turene.
Det betyder, at godt 40% af foreningens medlemmer har deltaget i mindst 1 af årets ture. 8 af de 29 medlemmer har deltaget på mindst 5 af årets ture.

Omkring selve arbejdet i bestyrelsen er det ikke meget nyt at fortælle.
Der er udsendt 2 klubblade. Kontingentopkrævningen og turlisterne kom ud til tiden. Enkelte af december bladene blev dog spist af Post Nord.
Ændringen af nytårsturen fra afholdelse i Nordsøen til afholdelse i Kattegat betød flere deltagere på turen. Turreferaterne er afleveret til hjemmesiden nogenlunde til tiden.

Sluttelig skal jeg takke Grejbiksen for deres sponsering af præmier til klubmesterskabet.

Det var hvad jeg kunne berette om foreningens virke i året 2018. jeg skal derfor overlade beretning til Generalforsamlingen.

Beretningen gav ikke anledning til kommentarer og blev enstemmig vedtaget.

Herefter fremlagde kassereren regnskabet.

Det udviste et underskud på 1.251,00 kr. og status balancerede pr. 31. december 2018 på
kr. 46.941,00. Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 75,00 for året 2020. forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling af generalforsamlingen.
Dirigenten gig derfor videre til valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Brian Jensen, Børge Riis og Jørgen Pedersen. De blev alle genvalgt uden modkandidater.
Det samme gjorde sig gældende for bestyrelsessuppleanter og revisorer. Her blev Hugo Hedegaard genvalgt som suppleant og Jørgen Lorenzen og Kim Nielsen blev genvalgt som revisorer.

Under eventuelt bad Heidi om, at der for fremtiden blev lavet en periodisering af tilmeldingen til spisning før generalforsamlingen, så der ikke blev ringet tilmeldinger ind flere måneder før generalforsamlingen. Dette lovede formanden at sørge for.
Per spurgte om hvordan bestyrelsen promoverede foreningen i forhold til at skaffe nye medlemmer. Formanden orienterede om, at det skete via Facebook, foreningens hjemmeside og ved der blev lagt numre af klubbladet ilagt en opfordring til indmeldelse på biblioteket og hos grejbiksen.

Formanden sluttede eventuelt af med at takke Heidi og Jesper for endnu en gang, at ville have ulejligheden med at lave lækker mad til spisningen og denne gang også suppleret med hjemmebagt kage.
Han takkede også Grejbiksen Knappesoutdoor. Dk for gavmild sponsorering af præmier til klubmesterskabet.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.
Efter der var kommet kaffe og kage på bordet blev årets klubmester kåret og øvrige pokaler med mere uddelt som følger:

Gunnar Kristensens Mesterskabspokal (klubmester 20189
1. Brian Jensen med 49 point
2. Jørgen Lorenzen med 39 point
3. Børge Riis med 38 point

Torske pokalen
1. Børge Riis torsk på 10,1 kg.
2. Brian Jensen torsk på 3,4 kg.
3. Brian Jensen torsk på 3,3 kg.

Hornfiskepokalen
Torben Sørensen hornfisk på 73,0 cm.

Jagt Direct Vandrepokal
Børge Riis med en torsk på 10,1 kg.

Frank Andersens Vandrepokal for godt kammeratskab.
Pia Mogensen

Tommy Thomsens Vandrepokal
Ikke uddelt da årets tur til Bornholm blev aflyst p.g.a. snestorm.

Fjumre brættet
Torben Sørensen for at vinterbade i marts måned.

Deltagerkonkurrencen
1. Børge Riis deltaget i 18 ture.
2. Torben Sørensen deltaget i 16 ture.
3. Jørn Wulff deltaget i 14 ture.

Efter vel overstået kåring af klubmester og uddeling af diverse pokaler blev det tid til den traditionelle omgang amerikansk lotteri, der som sædvanligt af stedkom en regn af godmodigt drilleri. Efter lidt hyggesnak begyndte medlemmerne at sive hjem efter en hyggelig aften.

Kysttur til Bøgen ved Kerteminde

Kysttur til Bøgen ved Kerteminde

Hele 11 saltvandsfiskere havde ringet og tilmeldt sig til lørdagens kystttur.
En enkelt saltvandsfisker måtte dog melde afbud til turen. Han var ramt af den uhyre farlige mandeinfluenza.
Vel fremme ved fiskestedet blev der rigget til i dejligt solskin. En saltvandsfisker havde valgt at starte tidligt op med at samle aktier i Fjumrebrættet. Hun havde glemt sit fiskehjul hjemme på bordet. En behjælpelig saltvandsfisker lånte hende et hjul, så hun ikke kun skulle være tilskuer.
Der blæste en jævn vind fra højre og fiskevandet så ud til at rumme havørreder. Men hvis de var der, var de ikke sultne. Der kom kun 3 havørreder på krogen i løbet af dagen og de var alle undermålere. På den baggrund var indvejningen en nem sag for turlederen og ved halvfire tiden blev kursen sat mod Silkeborg. På trods af den manglende fangst var det en dejlig fiskedag med godt vejr og hyggeligt samvær.

Referent: Jørn Wulff

Kysttur til Sletterhage

Kysttur til Sletterhage

Fire saltvandsfiskere kørte i sne og slud til Sletterhage på Djursland.
Efter at have fisket et stykke tid uden fangst valgte man at pakke sammen og køre til Esby Strand og forsøge lykken der.
Her var vandet dog så grumset at man kørte videre til møllen. Her var resultatet dog det samme som ved Sletterhage Ingen fisk. Så dagen endte desværre som en ”nultur”

Referent: Børge Riis

Kysttur 5 januar

Kysttur 5. januar
Gad vide om saltvandsfiskerne i Silkeborg ikke er kommet over tømmermændene fra jul og nytår, for der var kun 2 tilmeldte til denne tur.
De 2 friske fyre drog til Ruggård Camping.
Det var fint vejr, en flot solopgang og kun lidt vind.
Vi fiskede der indtil middag, men da vi ikke havde mærket noget og de andre fiskere heller ikke havde fanget noget, kørte vi til Ebeltofts Færgehavn og fiskede fra møllerne ind mod Ebeltoft.
Heller ikke her havde fiskene lyst til at bide på så ved 15 tiden pakkede vi sammen og kørte hjem.
En god rur på trods af det ringe resultat.
Godt nytår og knæ og bræk i 2019

Referent: Torben Sørensen

Nytårstur efter torsk

Nytårstur efter torsk

Der mødte 8 saltvandsfiskere frem til årets nytårstur og hermed var alle de bookede pladser besat. Dejligt når det sker!
Vejret var fint årstiden taget i betragtning. Vind på en 6 -7 sekundmeter fra vest og stort set tørvejr. Efter en times sejlads kom vi i gang med at fiske. Der var fisk at fange, men ikke mange med noget størrelse på. Små mørksej var der masser af og enkelte torsk overmålet kom der også ombord. Dagen Torsk der gav KM-point lå på en længde mellem 34,5 og 48,2 cm.
Efter ca. 6 timers fiskeri gik turen hjemad og dagens fangst blev talt op. Der var 30 fisk over mindstemålene fordelt på torsk, mørksej, hvilling, fjæsing og en enkelt grå knurhane.
Selv om fangsten ikke går over i historiebøgerne, så havde vi en god tur.

Referent: Brian Jensen

Kysttur 8 december

Kysttur til Djursland

Fire friske saltvandsfiskere var mødt frem til årets sidste kysttur efter havørreder.
I løbet af dagen blev der fisket 3 forskellige steder på Djurslandskysten.
Vinden kom fra sydvest og der var rigeligt af den hvilket besværliggjorde fiskeriet.
Der blev ikke fanget fisk over målet, men Jørgen Lorenzen fangede 2 undermåler ørreder.

Referat: Børge Riis

Havtur efter fladfisk 27 november

Havtur efter fladfisk 27. november
7 morgenfriske saltvandsfiskere var mødt frem for at prøve kræfter med Langelandsbæltets fladfisk. Turen var 3. forsøg på at afvikle den, hvilket beviser at 3. gang er lykkens gang.
Vel ankommet til Spodsbjerg gik vi ombord på M/S Kirsten og fik rigget til mens vi sejlede mod fiskepladserne. I starten gik fiskeriet lidt trægt, men efter en times fiskeri kom der gang i den og resten af dagen gav mange gode fisk på dæk.
Ved indmålingen viste det sig at Jørgen Lorenzen havde fanget dagens største fladfisk. En skrubbe på 42,0 cm. Jørn Wulff tog andenpladsen i KM konkurrencen med en skrubbe på
40,1 cm. Brian Jensen tog de 2 næste pladser med rødspætter på henholdsvis
39,8 og 39,1 cm. Børge Riis tog de sidste 2 pointgivende pladser med en rødspætte på
39,1 cm. Og en skrubbe på 39,0 cm.
En optælling viste at de syv saltvandsfiskere samlet havde 88 fladfisk med hjem til stegepanderne. Så endnu en god tur til Langelandsbæltet.

Ref.: Brian Jensen