Alle indlæg af admin

Dødsfald!

Kære saltvandsfiskere

Det er med stor sorg, foreningen har modtaget meddelelse om at
Brian Jensen helt uventet døde fredag den 21/2-20 om morgenen.
Brian har i mange år været et stort aktiv for vores forening. Både som medlem og bestyrelsesmedlem.
Brian var i årevis ansvarlig for at arrangere og være turleder ved alle foreningens
ture på havet. Et stort arbejde som han passede med  engagement og omhu.
Brian var en dygtig saltvandsfisker hvilket tydeligt fremgår af de mange gange hans navn er at finde på foreningens klubmesterskabs pokal og mange af foreningens andre pokaler.
Men mest af alt var han en rigtig god og hyggelig fiskekammerat. Altid hjælpsom og altid rar at være på fisketur med.
Vores varmeste tanker går i denne triste stund til Diana og hans øvrige familie.
Et godt menneske er taget fra os.

Æret være Brian minde.

Bestyrelsen
Saltvandsfiskeren Silkeborg

Generalforsamling 2020

Saltvandsfiskeren Silkeborg
Generalforsamling 19. februar 2020
Referat

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for året 2021.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af en bestyrelsessuppleant.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og glædede sig over at der var mødt hele 26 af foreningens medlemmer frem til generalforsamlingen.

Valg af dirigent og stemmetæller( e )
På bestyrelsens vegne foreslog formanden generalforsamlingen at vælge Roel Halle til dirigent.
Roel blev valgt uden modkandidat. Generalforsamlingen besluttede, at undlade at vælge stemmetællere.

Formandens beretning.

Denne gengivet herunder:
Saltvandsfiskeren Silkeborg

Beretning
Generalforsamling 19. februar 2020

Nu har jeg jo efterhånden aflagt beretning nogle gange og det er blevet en slags kutyme for mig at tage udgangspunkt i referater og KM-indberetningerne m.m. fra årets afholdte ture.
Det har jeg også gjort i år.
Det har givet følgende statistikker:
Der har været planlagt 23 ture. Tre er blevet aflyst på grund af blæst, så året har budt på 20 gennemførte ture.
På disse 20 ture har det samlede deltagerantal været 131 medlemmer, hvilket betyder at der gennemsnitligt har deltaget 6,55 medlemmer pr. tur. Deltagerantallet spænder fra 2 til 17.
De 131 deltagere fordeler sig på 27 af foreningens medlemmer hvilket betyder at 20,6 % af foreningens medlemmer har deltaget på mindst 1 af årets ture.

Hvis der kikkes på hvad der er givet af KM point er tallene: på 7 af årets ture er der ikke uddelt KM point. Det balancerer med at der også på 7 af årets ture er uddelt samtlige KM point.
Hvilket giver 6 ture hvor der er uddelt delvis alle KM point.

På 12 af de 20 afholdte ture blev der fanget fisk. Det svarer til 60%. det er 6 % mindre end sidste år, men alligevel et godt resultat, da dette års ture til det gule Rev alle blev aflyst.

På årets ture blev der i alt hjemtaget 381 fisk.

Hvis der alene kikkes på fisk der har fået KM point ser opgørelsen således ud:
7 havørreder. 9 torsk. 7 hornfisk. 1 mørksej. 2 langer. 1 rødspætte. 20 skrubber. 3 isinger

Medlemstallet er dalet betragteligt fra 69 medlemmer i 2018 til 56 medlemmer i 2019 og vi skal have sat en hvervekampagne af en art i gang. Dette problem vil bestyrelsen tage op på førstkommende bestyrelsesmøde. Er der gode ideer fra generalforsamlingen så lad os endeligt få dem på bordet.

Bestyrelsesarbejdet har ellers forløbet som det plejer. Der er udsendt årets 2 blade.
Reminder på mail angående tilmelding til den kommende klubtur er stort set udsendt på alle ture.
Vi mangler mailadresser på en del medlemmer. Derfor cirkulerer der skemaer rundt iblandt jer. Alle, der ønsker vi har jeres mailadresse, bedes skrive den på listen også selv om I tror vi har den.

Vi har fået ny sponser til KM præmierne. Det er tømrer og malerfirmaet Gorm Lynge A/S som velvilligt har meldt til opgaven. Grejbiksen holder også stadig ved med at sponsorere gavekort til præmier.
Der skal lyde en stor tak for støtten. Den er uundværlig!

Beretningen gav ikke anledning til nogen debat og dirigenten satte den til afstemning og den blev enstemmigt vedtaget.

Godkendelse af det reviderede regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet og fik godkendt både resultatopgørelsen og status uden bemærkninger. Resultatopgørelsen balancerede med et underskud på 44 kr. og
status med 45.047 kr. der var ingen bemærkninger til regnskabet fra revisorerne.

Fastsættelse af kontingent for året 2021
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud. Generalforsamlingen vedtog indstillingen
enstemmigt.

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg til bestyrelsen.
Torben Sørensen og Jørn Wulff var på valg og de blev begge genvalgt uden modkandidater.

Valg af en bestyrelsessuppleant.
Hugo Hedegaard var på valg. Han blev også genvalgt uden modkandidat.

Valg af revisorer.
Kim Nielsen og Jørgen Lorenzen ønskede ikke at genopstille.
Generalforsamlingen valgte i stedet Roel Halle og Jesper Jacobsen som nye revisorer.
En stor tak til Kim og Jørgen for deres indsats.

Eventuelt.
Der var intet at referere til punktet.

Referent: Jørn Wulff

KM 2019 slutstilling

Stilling klubmesterskab 2019
Den 28. december 2019
NAVN POINT
1 Brian Jensen 55,5
2 Kim Herholt 43,5
3 Torben Sørensen 26
4 Børge Riis 24
5 Pia Mogensen 19
6 Jørn Wulff 12
7 Torben Kristensen 10
8 Kaj Hansen 9
9 Jørgen Lorenzen 8

Nytårstur med M/S Signe fra Grenå 27 dec.

Nytårstur med M/S Signe fra Grenå
7 saltvandsfiskere og en gæst havde tilmeldt sig årets nytårstur med M/S Signe, så alle bookede pladser var fyldt op – Herligt!
Fremme ved havnen i Grenå blev der rigget til og der var så god tid, at et par saltvandsfiskere nåede at hente morgenmad hos Havnebageren.
Uden for havnemolens læ viste vinden sig og en til tider frisk en af slagsen, men ikke værre end der kunne fiskes. Efter en times sejlads kom der gang i fiskeriet. Det gav en del mørksej på dækket. Vi skulle helt hen til efter middag før der kom torsk med lidt størrelse i baljerne.
Det vil sige i Børge Riis og Brian Jensens. Børge startede ballet med at lande en
torsk på 2,1 kg. Det var tungt nok til at blive årets største. Et kvarter senere landede han en torsk på 1,8 kg.
Så tog Brian over og fik en torsk på 1.6 kg. I baljen og kort efter var det en lange på 1,7 kg. Der gik samme vej.
Pia Mogensen havde først på dagen fanget en mørksej på 1,1 kg. Og Åge Munk fangede en lange på 0,9 kg. På denne måde blev årets sidste klubmesterskabspoint fordelt
Ved 15 tiden blev kursen sat mod havnen i Grenå og kl. 16 var vi havn.
Der blev i alt fanget godt 20 mørksej. Et par torsk lige over målet og et dusin hvillinger.
Ikke verdens største fangsresultat, men et bedre resultatet af sidste års nytårstur
Alt i alt en god fiskedag.

Referent: Brian Jensen

Kysttur Halk Hoved 4. januar

Kysttur Halk Hoved 4. januar
Trods blæst og regn mødte de hele 6 friske saltvandsfiskere op til årets første kysttur.
Turen gik til Halk Hoved. Ved ankomsten var vejret så dårligt, at vi blev i bilen i 10 minutter, men så klarede det op og solen tittede frem.
Der blev set fisk og en enkelt et lille rusk., så der var fisk. De havde dog stadig juleferie og gad ikke bide på.
God tur trods ringe udbytte.
Referent: Torben Sørensen

Turliste 1. halvår 2020

 

 

Turdato og

tidspunkt

Beskrivelse

Ca.

pris

Tilmelding

kl. 18-19.30.

Lørdag den 4. januar

kl. 700, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00.  

100 kr.

Den 1. og 2. januar

til Torben Sørensen

(  35 11 77 38

Lørdag den 25. januar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel 100 kr. Den 20. og 21. januar

Til Børge Riis Nielsen.

(  86 88 62 15

Onsdag den 19. februar

Kl. 19 30,

Silkeborg Fiskeriforenings lokaler Nylandsvej 70, Silkeborg.

Generalforsamling. SALTVANDSFISKERENs årlige generalforsamling.  Mød op og gør din indflydelse gældende

Tilmelding til egen betalt fællesspisning kl.18.00 ca. 120 kr. incl vin til maden, til Jesper Jacobsen senest   d. 14. februar 2020.  tlf. 61 73 33 84

 

Gratis

Der er ingen tilmelding. Du skal bare møde op!

Dog tilmelding til spisning.

 

Lørdag den 22. februar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

 Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel

 

 

100 kr.

Den 17. og 18. februar

Til Jørn Wulff

(  35 11 62 52

Lørdag den 7. marts

kl. 700  fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel

 

100 kr.

Den 2.og 3. marts

Til Hugo Hedegaard

(  61 66 18 04

Den 11. til 15. marts

Afgang fra Silkeborg onsdag

d. 11. marts. Tidspunkt efter aftale. Afgang fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur til Langeland. Tag med til denne underskønne ø og oplev det uforlignelige fiskeri efter de store havørreder. Det kan være HELT VILDT !!!!

Transport i private biler. max. 8 deltagere.

 

Ca.

850  kr.

Senest den 10. marts

til Torben Sørensen

(  35 11 77 38

Lørdag den 21. marts

kl. 03.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havtur med Bonito fra Hanstholm. Max 6 deltagere. Gode chancer for torsk. Sejlads fra 6 til ca.17. Hjemkomst ca. kl. 22.00 Max.

1.000 kr.

Den 9. og 10. marts

til Brian Jensen

( 21 83 93 59

Lørdag den 4. april

0500, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havtur efter torsk med MS Signe fra Grenå. Max 8 deltagere.. Sejlads fra 7 til ca.15. Hjemkomst ca kl. 18.00 Ca.

550 kr.

Den 23. og 24. marts

Til Brian Jensen

( 21 83 93 59

Den 17. –  19. april

Kl.13.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havørred week-end til Gjerrild Klint..Max. 20 deltagere. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00.

Vi bor 50 meter fra vandet. Husk dyne el. sovepose      

Ca.

650 kr.

Senest den 6 og 7. april

Til Jørgen Pedersen

( 23 98 30 04

Lørdag den 2. maj

Kl. 0600, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred.  Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00.  

100 kr.

Den 27. og 28. april

Til Jørn Wulff

(  35 11 62 52

Lørdag den 16. maj

Kl. 0600, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter Pighvarre. Hvis vejret tillader det går turen til Vestkysten. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel!  Pris inkl. rundstykker og grillpølser.  

150 kr.

Den 11. og 12. maj

Til Børge Riis Nielsen

(  86 88 62 15

Torsdag den 21. maj

Kl. 0700 fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Hornfisketur – sandsynligvis til Djursland. Waders er en fordel! Ubegrænset deltagerantal. Transport i private biler.  Hjemkomst ca. kl. 17.00. HUSK at foreningen udlodder en pokal til længste hornfisk!  

100 kr.

Den 18. og 19. maj

Til Jørn Wulff

( 3511 62 52

Lørdag den 6. juni

kl. 15 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Aften kysttur efter havørred!  Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst engang over midnat.

Der grilles pølser på stranden.

 

100 kr.

Den 1. og 2. juni

til Jørgen Pedersen

( 23 98 30 04

Lørdag den 27. juni

kl. 18 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

 

AFTEN/NAT KYSTTUR med soveposer og pølser på stranden, efter havørred! Vi finder et for dagen passende sted! Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. VI FISKER NATTEN IGENNEM.  

100 kr.

Den 22. og 23. juni

til Jørn Wulff

(  35 11 62 52

Lørdag den 15. august

kl. 5 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Makreltur med Signe fra Grenå Max 8 deltagere. Transport i private biler. Sejlads fra 07.00 til15.00 Chancer for masser af makrel! Hjemkomst ca. kl. 17.00  

550 kr.

Den 3. og 4. august

til Brian Jensen

( 21 83 93 59

NOTER ALLEREDE NU:

Den 22. august

Havtur efter fladfisk! M/S Amigo fra Spodsbjerg. Fiskeri i Langelandsbæltet max. 8 pladser.  

650 kr.

 

Den 10. og 11. august

Til Brian Jensen

( 21 83 93 59

BEMÆRK:

Tilmelding SKAL foregå direkte til turlederen, d.v.s. man kan ikke tilmelde sig på en telefonsvarer eller via mail.

 

Ved aflysning af en fisketur vil de tilmeldte blive kontaktet af turlederen mellem kl. 19 og 20 aftenen inden turen. Medlemmerne må selv kontakte turlederen, hvis man ikke er hjemme på nævnte tidspunkt.

 

HUSK ALTID AT MEDBRINGE DOKUMENTATION FOR LOVPLIGTIGT FISKETEGN PÅ VORE FISKETURE!

Kysttur til Djursland 7 dec.

Kysttur til Djursland

5 saltvandsfiskere havde meldt sig til årets sidste kysttur efter havørreder.
Turen gik til Djursland. Med en nord/vestlig vind på 12 til 15 sekundmeter var det svært at finde fiskbart vand. Vi prøvede ved Skovgårde og Gjerrild, men begge steder kunne der ikke fiskes på grund af oprørt hav.
Vi endte ved Ebeltofts vestlige side (Fuglsang ). her var der godt fiskevand men ingen fisk, så kl. 14.00 valgte vi at pakke sammen og tage hjem.

Referent: Børge Riis

Havtur med M/S Amigo på Langelandsbæltet

Havtur med M/S Amigo på Langelandsbæltet
Vi var 8 saltvandsfiskere, der havde valgt den forkerte dag at tage på tur efter fladfisk på Langelandsbæltet.
Regn i stride strømme, blæst og 2 knob strøm gjorde fiskeriet vanskeligt. Der var langt mellem huggene i forhold til normal standart. Dagens samlede fangst blev på 24 fladdyr i størrelse til at tage med hjem til stegepanden. Jørn Wulff fik dagens største fladfisk. En fin ising på 37 cm.
Åge Munk tog 2. pladsen og 6 klubmesterskabspoint med en skrubbe på 35,5 cm.
Brian Jensen tog 3. pladsen og 4 point med en ising på 34,3 cm.
4. og 5. pladsen tog Torben Sørensen sig af med en ising på 33,9cm. Og en skrubbe kun
1 millimeter kortere. Brian Jensen rundere pointfeltet af med en skrubbe på 33,7 cm.
Det var så lidt om den tur men vi prøver igen til næste år.

Referent: Brian Jensen