Alle indlæg af admin

Kysttur til Sangstrup Klint

 

Kysttur til Sangstrup Klint
7. september

  1. Kun 4 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig årets anden og sidste aftentur til kysten efter havørred.
    Vi kørte først til Karlby Klint på Djursland. Her havde havet gnavet i kysten, så nedgangen til standen var en bjergbestiger opgave. Vi valgte derfor at flytte et par kilometer nærmere til Grenå og forsøge os ved Sangstrup Klint.
    Vi fik rigget og gik i gang med fiskeriet. Der var dog desværre ingen havørreder hjemme.
    Efter godt 3 timers resultatløst fiskeri fik turlederen gang i grillen og der blev ”guffet” pølser
    Da pølserne var sat til livs blev det hyggesnakket en times tid og man blev enig om at slutte turen og køre mod Silkeborg.

Havtur med M/S Amigo på Langelandsbæltet

Havtur med M/S Amigo på Langelandsbæltet

Vi var 8 saltvandsfiskere der havde en kanontur på Langelandsbæltet.
Der var afgang fra Spodsbjerg Havn kl. 08.00 og en times sejlads til fiskepladsen og man må sige at vi havde fint vejr. Ca. 3 sekundmeter vind og 27o varme.
Der var fisk på dækket allerede efter et par minutters fiskeri og det forsatte dagen igennem.
Efter 6 timers fiskeri var der kommet 210 flade på dæk og mens turen gik mod Spodsbjerg, blev der målt fladfisk for at finde ud af hvilke 6 saltvandsfiskere den skulle dele
dagens KM-point.
De 6 største fladfisk var alle skrubber. Jeg selv fik dagens største på 44,2 cm. Og 1,1 kilo.
Torben Sørensen havde landet dagens andenstørste fladdyr på 43,9 cm. 3. pladsen gik til
Jørn Wulff med en fisk på 42,5 cm.
4.pladsen gik også til turlederen da fladdyret ramte 40,7 cm, mærket på målepladen.
Kim Herholt og jeg delte de sidste 3 point, da vi begge havde fanget fisk på 40,2 cm.
En rigtig god tur, vi prøver igen næste år.

Referent: Brian Jensen

Aftentur til kysten

Aftentur til kysten

5 saltvandsfiskere havde valgt at bruge lørdag aften til en fisketur til kysten. 4 af dem kørte fra Silkeborg kl. 15.00. turleder Jørgen Pedersen var i sommerhus på Djursland og stødte til de 4 andre ved den valgte fiskeplads Esby Strand.

Der blev rigget til og ret hurtigt fangede Torben Sørensen en hornfisk. Herefter var der i lang tid intet at mærke på endegrejet. Pia Mogensen skiftede til fladfiskegrej og forsøgte om der skulle være nogle fladfisk i bidehumør. Det var ikke tilfældet. Til gengæld fangede hun en hornfisk, som åbenbart troede den var en fladfisk.
Ingen havørreder var der nok af. Til trøst for manglende fiskelykke serverede turlederen grillpølser med tilbehør som blev indtaget i læ for blæsten ved Esby Bådelaugs mødeplads
Lidt i klokken 23.00 havde man fået nok og der blev foretaget indmåling af de to hornfisk. Pia tog førstepladsen og de 8 KM point, da hendes hornfisk ramte 68,0 cm. Torbens hornfisk var lidt mindre nemlig 62,5 cm. Herefter blev der blev pakket sammen og turen gik tilbage til Silkeborg.

Referent: Jørn Wulff

Km stilling 2019

Stilling klubmesterskab 2019
Den 4. juni 2019
NAVN POINT
1 Kim Herholt 34
2 Brian Jensen 31
3 Torben Kristensen 10
4 Børge Riis 9
4 Kaj Hansen 9
5 Jørgen Lorenzen 8
6 Torben Sørensen 3
7 Pia Mogensen 1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Hornfisketur

Hornfisketur

De 7 saltvandsfiskere der havde meldt sig til årets hornfisketur, kikkede noget bekymret op på himlen da de mødte frem på mødestedet. Vedvarende regn og blæst er ikke optimalt fiskevejr til hornfisk. Efter at have samlet den 8. deltager op i Galten blev kursen sat mod Fornæs Fyr. Fremme ved fyret måtte man konstatere, at her var forholdende ikke fiskbare.
Efter lidt konference og kik på kort og vindretning var der enighed om at der måtte være læ ved Sangstrup Klint, så man blev enige om at køre dertil. Her var der fralandsvind og rimelig læ for vinden. Der blev rigget til og fiskeriet gik i gang. Børge startede med straks at hive en hornfisk på land, men herefter gik fiskeriet i stå og der blev over dagen kun sporadisk fanget hornfisk. Regnen holdt heldigvis op og vejret blev hærdeligt. Ved indvejningen kunne det konstateres, at der var blevet landet 16 hornfisk. Pia havde skiftet til fladfiskegrej og havde fanget 2 fine skrubber på ca. 34 -35 cm.
Målebåndet kom frem og viste at Kaj Hansen var tilbage på tronen som foreningens hornfiske konge. Han havde fanget dagens største hornfisk på 71,2 cm. Og erobrede dermed hornfiskepokalen tilbage. Brian Jensen kom dog lige efter på andenpladsen med en fisk på 70,5 cm.
Tredjepladsen tog han sig også af med en hornfisk på 69,7 cm. Fjerde og femte pladsen gik til Kim Herholt med hornfisk på henholdsvis 67,3 og 67,0 cm, mens Kaj tog af det sidste
KM-point en fisk på 65,6 cm.
Som traditionen sig byder sluttede dagen af med amerikansk lotteri og lidt hyggesnak inden turen gik tilbage til Silkeborg.

Referent: Jørn Wulff

Pighvarrer tur

Pighvarrer tur

5 saltvandsfiskere var mødt frem til start til årets tur efter pighvarrer. Turelederen havde valgt en plads syd for Elsegårde som startsted for turen. Her var der solskin og svag vind, men grøde i vandet og ingen fisk. Så der blev flyttet plads til Glatved Strand. Her var der fisk og de fem saltvandsfiskere landede 1 rødspætte og 10 skrubber over målet. Der ud over blev der fanget 4 hornfisk. Turens største fladfisk blev fanget af Brian Jensen en rødspætte på 35 cm. Så turen gav et rimeligt resultat fangstmæssigt.

Referent: Børge Riis

Week-end tur til Gjerrild Klint

Week-end tur til Gjerrild Klint
Turen til Gjerrild i 2019 blev ramt af det der kaldes Påskeøsten, hvilket betyder iskold og tør vind fra øst tilsat masser af sol. Det betyder desværre for Gjerrild Klint brunt og grumset vand ind under land. Og sådan var vejret alle 3 dage.
Fiskeresultatet blev også derefter. Der blev fanget en sølle undermåler af turlederen i øvrigt ved Skovgårde.
Men ellers blev der hygget med god mad og godt samvær og godt gang i brændeovnen. Og husets beliggenhed og udsigten herfra udover vandet er jo fantastisk uanset vejret.
Lørdag eftermiddag var der en paraglidingklub der muntrede sig med at kaste sig ud fra toppen af Gjerrild Klint og udnytte opdriften til en svævetur i området. Det var et flot syn med de farvestrålende skærme for de mange tilskuere.
Som en følge af vejret tog vi hjem opad søndag formiddag uden fiskeri den dag.

Referent Jørgen Pedersen

Kysttur til Esby Strand

Kysttur til Esby Strand
Vi var fire lystfiskere der mødtes på 3F’s parkerings plads. Og ja vi måtte to biler afsted fra Silkeborg. Da Kim Herholt skulle samles op i Galten.

Så gik turen ellers mod Mols bjerge. Med regnen piskende på ruderne. Per meldte klart ud at havde han vist at det ville regne sådan. Havde han ikke meldt sig til turen.

Men vi kom frem til Esby Strand, og sad lidt og kiggede efter opklaringen, som nogen havde hørt om, Den kom også på den anden side af middag.

Vi kunne se at Hornfiskene var på vej ind, men de var nu ikke rigtig i biddet.
Pia Provokerede Kim Herholt lidt, og sagde at han gerne måtte fange en hornfisk til hende.
Der gik ikke en time, så havde Kim da landet en Hornfisk til Pia.

Torben havde en enkelt havørred på land, men den holdt ikke målet så ud med den igen.
Kort tid efter havde Torben endnu en hug. Men den gav lige et enkelt spring ud af vandet, også sad den desværre ikke fast på krogen mere.

Så der var en fisk til indmåling.
1 stk. hornfisk på 60 cm. til Kim Herholt.

Referent: Pia Mogensen

Havtur med Signe fra Grenå

Havtur med Signe fra Grenå

6 saltvandsfiskere havde valgt at stå meget tidligt op og forsøge at fravriste Kattegat nogle af dent torsk. Vi kørte fra Silkeborg allerede kl. 04.00, da vi havde givet skipper lov til at starte sejladsen kl. 06.00, så han kunne komme tidligt hjem, da han skulle til guldbryllup om aftenen.
Ombord på Signe blev der rigget til og der blev lagt fra land. Efter en god halv times sejlads med skum på bølgetoppene og jævnlige kraftige rulninger, blev det første fiskested afprøvet. Det gav ingen fisk. Skipper sejlede længere ud med samme bedrøvelige resultat. Kun små mørksej og hvillinger.
Op af formiddagen kikkede solen frem og vinden tog lidt af, så det blev tålelig fiskevejr.
Med solen kom der også torsk i enkelte kurve. Ikke store med dog store nok til at krybe over mindste målet.
Lidt over kl. 01.00 ringede skipper turen af og satte kursen mod land. Turlederen blev enig med sig selv om, at henset til den manglende størrelse på torskene ville KM-pointene blive fordelt efter længde og ikke som vanligt efter vægt. Dette gjorde også, at saltvandsfiskene kunne rense deres fisk selv om vi ventede med indmålingen til der var fast grund under fødderne i Grenå Havn.
Indmålingen gav følgende fordeling af turens KM point:
Længste torsk blev fanget af Brian Jensen. Den målte 47,0 cm. Børge Riis tog andenpladsen med en torsk på 45,5 cm. Tredjepladsen tog Brian sig også af, da hans andenstørste torsk nåede 41,3 cm. Ud af målebrættet. Børge Riis kom på banen igen og tog fjerdepladsen med en torsk på 40,0 cm. En torsk på 34,9 cm. Gav Pia Mogensen femtepladsen og Brians torsk på 34,6 cm. tog sjettepladsen.

Referent: Jørn Wulff