Kategoriarkiv: Referater

Aftenkysttur

Aften kysttur

8 saltvandsfiskere havde afsat lørdag eftermiddag og aften og tilmeldt sig årets første aftentur til kysten efter havørred.
Henholdsvis en dårlig ryg og en dårlig skulder tvang to af de tilmeldte saltvandsfiskere til at melde afbud. God bedring!

Kun 6 saltvandsfiskere var derfor mødt frem på stillepladsen. Bilerne blev pakket og kursen blev sat mod Sangstrup klint nord for Grenaa, som turlederen havde bestemt skulle være stedet for aftenens fisketur.

Fremme ved klinten blev der pakket ud og rigget til og fiskeriet gik i gang. Vand, vind og vejr var fint det eneste der manglende var nogle havørreder!!

Da man samledes kl. 21.00 omkring grillen til grillpølser med tilbehør, var der ikke set eller mærket noget til havørrederne.
Kaj Hansen havde fanget 3 hornfisk, så fisk var der da kommet på land.
De 3 næbdyr havde en længde på henholdsvis 71, 71 og 69 cm.

Efter indtagelsen af grillpølserne blev der igen forsøgt at få fisk på krogen, men stadig uden held, så ved 23.30 tiden blev det besluttet at køre hjem.

Ingen havørreder på land, men alligevel en dejlig aften ved fiskevandet.

Referent: Jørn Wulff

Hornfisketur

Hornfiskekonkurrence

Hele 15 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig årets konkurrence. Dejligt med så mange deltagere. delt op i 2 grupper der fiskede et godt stykke fra hinanden, var Coronareglerne overholdt.
Turlederen havde været nede på knæ og bedt om godt hornfiskevejr og bønnerne var blevet hørt. Solskin og en let, lidt sidelæns pålandsvind på 1 til sekundmeter gav perfekte forhold til fiskeriet.

Turen gik til Dragsmur strand som ligger på overgangen fra Djursland til Helgenæs.
Vel fremme blev der rigget til og fiskeriet gik i gang. Hornfiskene fulgte desværre også Coronareglerne o g var dagen igennem ret spredt. Der blev dog fanget fisk. 38 hornfisk kom på land.
Efter endt indmåling kl. 15.00 var resultatet følgende:

Med en hornfisk på 73,8 cm. Var Morten Larsens vinderfisk den der nåede længst ud af målebrættet. Morten er dermed året vinder af årets konkurrence. Ud over æren udløste vinderfisken også et gavekort fra Grejbiksen, stort tillykke til Morten og tak til Grejbiksen for sponsorgaven.!

Pia Mogensen indtog andenpladsen med en fisk på 72,2 cm. Skarpt forfulgt af sin datter Birgitte hvis største hornfisk kun var 2 millimeter kortere, men dog lang nok til at erobre konkurrencens 3. plads

Den var til gengæld en millimeter længere end Morten Larsens næststørste indmålte fisk, så den måtte ”nøjes” 4. pladsen.

Børge Riis tog sig af konkurrencens 5. plads med en hornfisk på 70,5 cm.

Kaj Hansen og Kim Herholt måtte dele 6. pladsens ene point.
De havde begge fanget fisk på 69,4 cm.
Herefter var der, traditionen tro, amerikansk lotteri belagt med de sædvanlige godmodige drillerier og højt humør.

En god dag ved kysten.

Referent: Jørn Wulff⁹

Pighvarretur

Pighvarretur

De 6 saltvandsfiskere der var mødt frem til årets tur efter pighvarrer, var helt enige om, at det ikke var vestkysten, der skulle være dagens fiskested.
Hård vind fra vest og Vesterhavet er ikke nogen god cocktail.
Så turen gik i stedet til Glatved, hvor der også kan fanges pighvarrer.
Fremme ved fiskevandet bød turlederen på rundstykker og så skulle der fiskes.
Desværre var der rigtig meget skidt i vandet og efter 2 timers forgæves fiskeri blev det besluttet, at pakke sammen og køre til Sletterhage og forsøge lykken der.
Desværre var vinden drejet mere i syd, hvilket gjorde det umuligt at fiske i de meter høje bølger, der i tilgift blev suppleret med et gedigent regnvejr, Så grillen kom frem og der blev grillet pølser i læ af stedets madpakkehus, hvor pølser og tilbehør herefter blev indtaget,
Efter lidt hyggesnak var klokken blevet 13,00 og det blev besluttet at køre hjem.

Referent; Børge Riis

Kysttur til Langeland

Kysttur til Langeland

7 forhåbningsfulde saltvandsfiskere var mødt frem på 3F’s P-plads. En saltvandsfisker kørte selv, da hun skulle til bestyrelsesmøde i en anden forening og derfor ikke kunne følges med os andre. Dermed var alle pladser optaget til debutturen til Langeland.
Ved 21 tiden var vi fremme ved det lejede hus i Bagenkop.
Bilerne blev tømt og vi fik os indrettet i huset.
Jørn havde lavet aftensmad og efter oprydningen efter den var der løssluppet hygge. Ved 23.30 tiden mødte den sidste saltvandsfisker frem og fik sig noget aftensmad og ved et tiden var alle gået til ro.

Torsdag morgen efter morgenmaden kørte vi rundt til forskellige steder på østkysten.
Alle steder gjorde blæsten, på godt og vel 20 sekundmeter, vandet så plumret at fiskeri var umuligt.
Bil 1 fandt et sted på Tåsinge der var fiskbart. Lars havde et enkelt hug.
Bil 2 fandt ingen steder der kunne fiskes.
Efter en god frokost og lidt ”slåen mave” gik turen mod fiskevandet igen.
Bil 1 kørte til Tranekær Fyr. Her var der ingen fisk. Bil 2 kørte til Stengade Strand. Her kunne der ikke fiskes. Det gik lidt bedre på en plads lidt nord for færgelejet i Spodsbjerg. Men her var der ingen fisk i bidehumør.

Tilbage i huset sidst på dagen blev der gjort klar til aftensmad. Torben Kristensen lavede dejlig tykkam med brun sovs og kartoffelmos. Ved 12 tiden var alle saltvandsfiskere krøbet under dynen.

Fredag efter morgenmaden kørte bil 1 igen til Tåsinge. De blev der til midt på eftermiddagen.
Lars fangede dagens eneste havørred. En nedgænger på ca. 50 cm. Kim havde fisk på men den genudsatte sig selv inden den kom på land.
Tommy blev så optaget af sit fiskeri, at han overså højvandets komme. Derfor befandt han sig pludseligt på en revle afskåret fra stranden af højvandet. Så det var helt oppe på tåspidserne for at komme ind på stranden. Med fast grund under fødderne opdagede han at hans rygsæk under kampen for at komme på land var blevet halv fyldt med vand. Det kan godt give en aktie i fjumrebrættet.

Bil 2 søgte forgæves efter fiskevand på østkysten. Det fandtes ikke! Derfor kørte de til vestkysten, nærmere bestemt Korsebølle Strand. Her var der ikke helt rent, men fiskbart vand, men ingen havørreder i hugget.

Ved 16tiden mødtes de 2 biler ved Dovn Klint. Her kunne der heller ikke fiskes. Så det blev besluttet at stoppe fiskeriet og køre hjem til huset og satse på bedre fiskevejr lørdag.
Kim havde lavet mørbradgryde – mums!

Lørdag var der et helt andet og bedre fiskevejr. Solskin og næsten ingen vind.
Så efter morgenmaden var det bare med at komme i gang med at fiske. Bil 1 kørte igen til Tåsinge. De havde smurt madpakker og ville blive der hele dagen.
Her var der endelig fisk. Desværre kun undermålere. Kim og Torben K. fangede 1 hver og Lars fangede 3.
Bil 2 kørte til Dovn Klint. Her fangede Pia en havørred på 50,5 cm. 1,175 kg. Efter middagsmad i huset kørte de til Korsebølle Strand. Her fangede Jørn 2 undermålere.

Tilbage i huset til aftensmad blev der frapålidelig kilde fortalt, at Tommy havde forsøgt at specialdesigne sin mobiltelefon. Han lagde den på kanten af bilens bagagerum og lukkede herefter bagagerummet?? På denne måde erobrede han endnu en aktie i årets fjumrebræt.

I løbet af lørdagen var blæsten igen taget til og vejrudsigten for søndag sagde igen meget blæst og igen fra syd. En vindretning, vi havde lært, gav plumret vand alle steder.
Derfor besluttede vi at køre hjem søndag efter morgenmad, oprydning og rengøring.
Så søndag ved 10 tiden gik turen mod Silkeborg.
Trods dårligt vejr havde vi en god og hyggelig tur og der er helt sikkert havørred potentiale på øen.

  1. Referent: Jørn Wulff

Kysttur til Kalø Slotsruin

  • Kysttur til Kalø Slotsruin

8 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig til turen, som turlederen havde bestemt skulle gå til Kalø Slotsruin. Fremme på pladsen viste det sig at flere havde valgt denne dag til at gæste denne plads. Den er også mange steder beskrevet som en rigtig god forårsplads, men enten er det ikke forår endnu eller også har havørrederne ikke hørt at det skulle være en sådan plads.
De var i hvert tilfælde ikke i humør til at bide på nogen af de 8 saltvandsfiskeres endegrej.!
Til gengæld var de konsekvente. Ingen af de fremmede lystfiskere havde bedre held til at lokke fisk på krogen.
Det styrkede, trods alt, selvtilliden lidt!
Op af dagen brød solen igennem den tykke rimtåge dagen var startet ud med og det blev helt hæderlig vejr. Turlederens bedre halvdel havde ladet hendes bagekunst begunstige os og der blev serveret hjemmebagt ølkage – mums!
Indvejningen var desværre hurtigt overstået. Der blev sagt farvel og på gensyn og næsen blev vendt mod Silkeborg efter en trods alt god fiskedag.

Referent: Jørn Wulff

Generalforsamling 2020

Saltvandsfiskeren Silkeborg
Generalforsamling 19. februar 2020
Referat

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for året 2021.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af en bestyrelsessuppleant.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og glædede sig over at der var mødt hele 26 af foreningens medlemmer frem til generalforsamlingen.

Valg af dirigent og stemmetæller( e )
På bestyrelsens vegne foreslog formanden generalforsamlingen at vælge Roel Halle til dirigent.
Roel blev valgt uden modkandidat. Generalforsamlingen besluttede, at undlade at vælge stemmetællere.

Formandens beretning.

Denne gengivet herunder:
Saltvandsfiskeren Silkeborg

Beretning
Generalforsamling 19. februar 2020

Nu har jeg jo efterhånden aflagt beretning nogle gange og det er blevet en slags kutyme for mig at tage udgangspunkt i referater og KM-indberetningerne m.m. fra årets afholdte ture.
Det har jeg også gjort i år.
Det har givet følgende statistikker:
Der har været planlagt 23 ture. Tre er blevet aflyst på grund af blæst, så året har budt på 20 gennemførte ture.
På disse 20 ture har det samlede deltagerantal været 131 medlemmer, hvilket betyder at der gennemsnitligt har deltaget 6,55 medlemmer pr. tur. Deltagerantallet spænder fra 2 til 17.
De 131 deltagere fordeler sig på 27 af foreningens medlemmer hvilket betyder at 20,6 % af foreningens medlemmer har deltaget på mindst 1 af årets ture.

Hvis der kikkes på hvad der er givet af KM point er tallene: på 7 af årets ture er der ikke uddelt KM point. Det balancerer med at der også på 7 af årets ture er uddelt samtlige KM point.
Hvilket giver 6 ture hvor der er uddelt delvis alle KM point.

På 12 af de 20 afholdte ture blev der fanget fisk. Det svarer til 60%. det er 6 % mindre end sidste år, men alligevel et godt resultat, da dette års ture til det gule Rev alle blev aflyst.

På årets ture blev der i alt hjemtaget 381 fisk.

Hvis der alene kikkes på fisk der har fået KM point ser opgørelsen således ud:
7 havørreder. 9 torsk. 7 hornfisk. 1 mørksej. 2 langer. 1 rødspætte. 20 skrubber. 3 isinger

Medlemstallet er dalet betragteligt fra 69 medlemmer i 2018 til 56 medlemmer i 2019 og vi skal have sat en hvervekampagne af en art i gang. Dette problem vil bestyrelsen tage op på førstkommende bestyrelsesmøde. Er der gode ideer fra generalforsamlingen så lad os endeligt få dem på bordet.

Bestyrelsesarbejdet har ellers forløbet som det plejer. Der er udsendt årets 2 blade.
Reminder på mail angående tilmelding til den kommende klubtur er stort set udsendt på alle ture.
Vi mangler mailadresser på en del medlemmer. Derfor cirkulerer der skemaer rundt iblandt jer. Alle, der ønsker vi har jeres mailadresse, bedes skrive den på listen også selv om I tror vi har den.

Vi har fået ny sponser til KM præmierne. Det er tømrer og malerfirmaet Gorm Lynge A/S som velvilligt har meldt til opgaven. Grejbiksen holder også stadig ved med at sponsorere gavekort til præmier.
Der skal lyde en stor tak for støtten. Den er uundværlig!

Beretningen gav ikke anledning til nogen debat og dirigenten satte den til afstemning og den blev enstemmigt vedtaget.

Godkendelse af det reviderede regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet og fik godkendt både resultatopgørelsen og status uden bemærkninger. Resultatopgørelsen balancerede med et underskud på 44 kr. og
status med 45.047 kr. der var ingen bemærkninger til regnskabet fra revisorerne.

Fastsættelse af kontingent for året 2021
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud. Generalforsamlingen vedtog indstillingen
enstemmigt.

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg til bestyrelsen.
Torben Sørensen og Jørn Wulff var på valg og de blev begge genvalgt uden modkandidater.

Valg af en bestyrelsessuppleant.
Hugo Hedegaard var på valg. Han blev også genvalgt uden modkandidat.

Valg af revisorer.
Kim Nielsen og Jørgen Lorenzen ønskede ikke at genopstille.
Generalforsamlingen valgte i stedet Roel Halle og Jesper Jacobsen som nye revisorer.
En stor tak til Kim og Jørgen for deres indsats.

Eventuelt.
Der var intet at referere til punktet.

Referent: Jørn Wulff

Nytårstur med M/S Signe fra Grenå 27 dec.

Nytårstur med M/S Signe fra Grenå
7 saltvandsfiskere og en gæst havde tilmeldt sig årets nytårstur med M/S Signe, så alle bookede pladser var fyldt op – Herligt!
Fremme ved havnen i Grenå blev der rigget til og der var så god tid, at et par saltvandsfiskere nåede at hente morgenmad hos Havnebageren.
Uden for havnemolens læ viste vinden sig og en til tider frisk en af slagsen, men ikke værre end der kunne fiskes. Efter en times sejlads kom der gang i fiskeriet. Det gav en del mørksej på dækket. Vi skulle helt hen til efter middag før der kom torsk med lidt størrelse i baljerne.
Det vil sige i Børge Riis og Brian Jensens. Børge startede ballet med at lande en
torsk på 2,1 kg. Det var tungt nok til at blive årets største. Et kvarter senere landede han en torsk på 1,8 kg.
Så tog Brian over og fik en torsk på 1.6 kg. I baljen og kort efter var det en lange på 1,7 kg. Der gik samme vej.
Pia Mogensen havde først på dagen fanget en mørksej på 1,1 kg. Og Åge Munk fangede en lange på 0,9 kg. På denne måde blev årets sidste klubmesterskabspoint fordelt
Ved 15 tiden blev kursen sat mod havnen i Grenå og kl. 16 var vi havn.
Der blev i alt fanget godt 20 mørksej. Et par torsk lige over målet og et dusin hvillinger.
Ikke verdens største fangsresultat, men et bedre resultatet af sidste års nytårstur
Alt i alt en god fiskedag.

Referent: Brian Jensen

Kysttur Halk Hoved 4. januar

Kysttur Halk Hoved 4. januar
Trods blæst og regn mødte de hele 6 friske saltvandsfiskere op til årets første kysttur.
Turen gik til Halk Hoved. Ved ankomsten var vejret så dårligt, at vi blev i bilen i 10 minutter, men så klarede det op og solen tittede frem.
Der blev set fisk og en enkelt et lille rusk., så der var fisk. De havde dog stadig juleferie og gad ikke bide på.
God tur trods ringe udbytte.
Referent: Torben Sørensen

Kysttur til Djursland 7 dec.

Kysttur til Djursland

5 saltvandsfiskere havde meldt sig til årets sidste kysttur efter havørreder.
Turen gik til Djursland. Med en nord/vestlig vind på 12 til 15 sekundmeter var det svært at finde fiskbart vand. Vi prøvede ved Skovgårde og Gjerrild, men begge steder kunne der ikke fiskes på grund af oprørt hav.
Vi endte ved Ebeltofts vestlige side (Fuglsang ). her var der godt fiskevand men ingen fisk, så kl. 14.00 valgte vi at pakke sammen og tage hjem.

Referent: Børge Riis