Alle indlæg af admin

Nattur 26 juni 2021

Nattur til kysten

6 saltvandfiskere havde meldt sig til årets nattur til kysten. 2 måtte melde fra, så det var kun 4 saltvandsfiskere, der drog afsted mod standen.

Turlederen havde bestemt sig for at Sangstrup Klint skulle være målet for havørredjagten.

Vel fremme ved pladsen og i dejligt vejr blev der rigget til og fiskeriet blev begyndt.

Havørreder var der ingen af, men Mister Hornfisk Kaj Hansen ”kanede” i løbet af aftenen 6 hornfisk på land. Turlederen havde kortvarigt en havørred på krogen, men desværre hang den ikke ordentligt fast.

Kl. 22.45 var der grillpølser og brød og der blev fisket lidt inden Kaj Hansen kørte hjem og de tilbageblevne tog en lur inden morgenfiskeriet.

Morgenfiskeriet var desværre med samme nedslående fangst resultat som aftensfiskeriet havde været.

Så ved 07 tiden blev der serveret morgenmad lune rundstykker med ost m.m. og friskbrygget kaffe. Herefter blev der fisket lidt videre men ved 08 tiden blev fiskeriet indstillet og næsen vendt hjemad.

Kaj hansen scorede fuldt hus i KM pointene (24 af slagsen) for de seks hornfisk han havde fanget. Fiskene havde en længde på mellem 70,0 og 56,5 cm.

Referent: Jørn Wulff

Aftentur 12 juni 2021

Aftentur til kysten

Der var 7 deltagere tilmeldt turen, som gik til Esby Strand.

Der blev fisket i en kraftig nordvesten vind, men fiskevandet var fint.

Der var ingen fangst ud over en hornfisk på 59 cm. til Kaj Hansen.

Referent: Børge Riis

Kysttur Glatved 29/5

Kysttur til Glatved Strand

Lørdag morgen var der afgang fra Silkeborg. 5 lystfiskere var tilmeldt turen.

Turlederen havde bestemt at turen skulle gå til Glatved Strand. Det tegnede til en fin tur, ingen regn og ingen vind. Det var dog en noget kold morgen, men solen kom alligevel igennem op af formiddagen. Fisk var der ikke så mange af men til indvejning/måling havde Børge Riis alligevel fanget to hornfisk en på 58,1 cm. Og en på 67 cm. Det var så også hvad det kunne blive til.

Referent: Hugo Hedegaard

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamling

Saltvandsfiskeren Silkeborg

Afholdt onsdag den 26. maj 2021

Dagsorden:

 1. valg af dirigent og stemmetæller(e)
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede 2020 regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent for 2022.
 5. indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Børge Riis, Jørgen Pedersen og Hugo Hedegaard.

 1. valg af bestyrelsessuppleant.
 2. Valg af 2 revisorer.
 3. eventuelt.
 4. valg af dirigent og stemmetæller(e).

Jørn Wulff blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 4. dagsordenen blev oplæst og godkendt.

 1. Formandens beretning.

Beretningen er gengivet herunder:

Saltvandsfiskeren Silkeborg

Generalforsamling 26. maj 2021

Formandens beretning

I 2020 mistede vi Brian Jensen. Han døde alt for tidligt og efterlod et stort tomrum i foreningen. Både i forhold til den arbejdsindsats han ydede i foreningens regi, men især fordi han var en rigtig god fiskekammerat.

Jeg skal derfor bede jer om at rejse jer op og sammen med mig holde et minuts stilhed for Brian –

Æret være Brian Minde.

Corona virus – ordet smager grimt i munden. Til trods for denne kendsgerning har vi måttet sluge det kontinuerligt i snart 2 lange år.

Det gælder også for bestyrelsen for vores lille forening. aflyste ture, manglende mulighed for afholdelse af vores generalforsamling, mundbind påbud på havture osv.

Ny lysner det heldigvis. Restriktionerne bliver en for en langsomt men sikkert ophævet.

Derfor kan vi samles her i aften og holde vores noget forsinkede generalforsamling og det er, for nu at citere Oluf Sand fra The Julekalender; Bare dejligt!

Mange vores ture i 2020 blev aflyst. Gæt selv hvorfor. Rigtigt gættet – Corona og når Corona ikke spændte ben for afviklingen af en tur, ja – så kom en anden gammel plage på banen, nemlig blæsevejr.

Det lykkedes dog at komme afsted på nogle af de planlagte ture.

I alt var der planlagt 22 ture i 2020. Her af blev de 9 ture aflyst og dermed blev 13 ture afviklet. Det betød at 59% af turene blev gennemført.

Af foreningens 56 medlemmer deltog 28 medlemmer på mindst 1 tur. Det svarer til 50% af medlemmerne.

Det tal kan godt forbedres. Hvem der deltog i flest ture, kommer vi til når der skal uddeles præmier efter generalforsamlingen

Hvis vi kikker på fangsterne på de afviklede ture, så er her også plads til forbedringer.

Der blev i alt fanget 249 fisk. Her af gav de 40 fisk KM point. Så mulighederne for at score KM point i 2020 var store, men desværre på en træls baggrund.

Der blev fanget fisk på 11 af de 13 afviklede ture, hvilket svarer til fangst på 85% af de afviklede ture. Gennemsnitligt blev fanget 19 fisk på de afviklede ture.

Største samlede fangst i antal skete på makrelturen. Her blev fanget 69 fisk.

Af fisk der fik tildelt KM point fordeler arterne sig således: 0 torsk. 4 Havørreder. 11 hornfisk. 6 rødspætter. 12 skrubber. 0 isinger og 0 andre arter.

Omkring bestyrelsesarbejdet har der også været meget Corona roligt. Vi har fået afviklet de ture der var muligt og fået sendt klubblade og kontingentopkrævning ud til tiden. Jeg tror også jeg har husket at få sendt reminder mail ud om alle ture.

Det var hvad jeg havde valgt at tage med under beretningen. Jeg vil ikke love der ikke er noget jeg har glemt.

Hvis en i forsamlingen mener det, så er vi vel ikke mere formelde i vores lille forening end det kan tages op.

Til slut vil jeg takke vores sponsorer Silkeborg Jag og Fisk. dk og Tømmermester Gorm Lynge for deres støtte. Uden den ville det regnskab i senere skal behandle se en del mere negativt ud

Jeg og resten af bestyrelsen vil også takke foreningens medlemmer for jeres altid gode humør. Det gør bestyrelsesarbejdet sjovere!

Der var ingen der ønskede ordet til beretningen. Den blev sat til afstemning og blev enstemmig vedtaget.

 1. Godkendelse af det reviderede 2020 regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet. Både resultatopgørelsen og status. Resultatopgørelsen viste et overskud på 8,00 kr. og status 45.105,00 kr.

Regnskabet blev godkendt uden debat.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2022.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 75,00. dette blev enstemmigt vedtaget.

 1. indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag, så punktet bortfaldt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Børge Riis Jørgen Pedersen og Hugo Hedegaard var på valg. Alle 3 genopstillede.

Der var ingen andre der kandiderede til en af bestyrelsesposterne, så de 3 blev genvalgt uden modkandidater.

 1. valg af bestyrelsessuppleant.

Pladsen har været vakant siden Hugo Hedegaard indtrådte i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at vælge Pia Mogensen.

Dette tiltrådte generalforsamling og Pia Mogensen blev som eneste kandidat til posten valgt.

 1. Valg af 2 revisorer.

Roel Halle og Jesper Jacobsen var på valg. Begge genopstillede. Der var ikke andre kandidater og på den baggrund blev de 2 genvalgt.

 1. Eventuelt.

Her blev det foreslået at genoplive en årlig tur til et Put & Take vand.

Bestyrelsen lovede at se på sagen.

Formanden orienterede om, at Silkeborg Fiskeriforening (SFS) havde henvendt sig og

Foreslået, at Saltvandsfiskeren blev lagt sammen med (SFS),

forstået på den måde, at vi indgik i et formaliseret samarbejde. Et sådant samarbejde ville gavne os ved at vi kunne få kontingentbetalingen over i SFS kontingentsystem, hvilket ville gøre, at vi slap for udsendelse af girokort og at man kunne betale kontingentet via PBS.

Bestyrelsen er ikke afvisende overfor forslaget og vil indgå i forhandlinger med SFS over året med henblik på at en eventuel aftale skal ligge klar til vores næste ordinære generalforsamling i februar 2022. så må vi se på om vi kan se os selv i det forhandlede forslag eller bliver samarbejdet ikke til noget.

Generalforsamlingen var enige i ideen om, at vi tog forhandlingen og undersøgte mulighederne, så det vil bestyrelsen gøre.

Hermed var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Efter en lille pause blev det tid til kaffe og kage og kåring af årets klubmester og uddeling af pokaler og Fjumrebræt.

Året klubmester 2020 blev Pia Mogensen med 60 point. Andenpladsen gik til Kaj Hansen, der i løbet af året havde scoret 28½ point. Tredjepladsen tor Torben Sørensen sig af med et pointtal på 22½.

Næste pokal der skulle have været uddelt, var torskepokalen for årets største torsk.

Men for første gang i mand minde var der ikke fanget nogen torsk at give pokalen til.

Grunden – gæt selv. Rigtigt Corona havde aflyst turene torskene skulle have været fanget på. ØV!

Deltagerkonkurrencen fik ikke mindre end 3 vindere. Torben Sørensen, Pia Mogensen og Jørn Wulff havde alle tre deltaget på 13 ture i løbet af året.

Hornfiskepokalen gik til Morten Larsen. På årets hornfiskekonkurrence landede han en hornfisk på 73,8 cm.

Tommy Thomsens vandrepokal, som oprindelig blev givet til den der fangede den største havørred på den årlige tur til Bornholm, gik til Pia Mogensen. Da vi ikke var på Bornholm i 2020 besluttede bestyrelsen, at pokalen skulle gå til den, der fangede den største havørred på weekend turen til Langeland.

Jagt Direkts vandrepokal for en flot fisk gik til Pia Mogensen for en rødspætte på 40,3 cm.

Frank Andersens vandrepokal for godt kammeratskab fik Pia Mogensen for sit altid gode humør og store hjælpsomhed.

Børge Riis måtte modstræbende modtage Fjumrebrættet for en noget alternativ måde at skylle sit grej på. Han tabte stangen ud over rælingen på en fladfisketur.

Stort tillykke til de dygtige saltvandsfiskere.

Aftenen blev afsluttet med det traditionelle amerikanske lotteri. Og hyggelig snak over bordene.

Dirigent og referent: Jørn Wulff

 

 

 

 

 

Hornfisketur 13. maj

Hornfisketur 2021

11 saltvandsfiskere havde valgt at bruge Kr. Himmelfartsdag med at deltage i årets hornfiskekonkurrence. Vinden var i nordvest og var forudsagt til at dreje til nord i løbet af formiddagen. På den baggrund valgte turlederen at turen gik til Fornæs Fyr lidt nord for Grenaa.
Fremme ved fyret kunne det konstateres at vejrudsigten stemte med virkeligheden og at vindstyrken kun gav krusninger på vandet. Helt perfekt.
Desværre manglede der solskin og hornfisk er desværre mest sultne når solen skinner.
Dagen igennem blev der dog fanget fisk og ved indmålingen viste en sammentælling,
at 28 hornfisk var gået i Fælden og derfor nu var på vej hjem til saltvandsfiskernes stegepander. Ligesom en del var mistet under fighten.
Så dagens samlede fangst var acceptabel.
Kaj Hansen havde lagt sig i selen i forsøget på endnu, endnu engang, at fange dagens største hornfisk og dermed erhverve hornfiskepokalen igen. Derfor havde han fanget ikke mindre end 11 af de 28 hornfisk og havde derfor mange muligheder for at blive årets hornfiskemester.
Desværre rakte hans længste fangede hornfisk på 69,2 cm. kun til en 2. plads.
Med en flot hornfisk på hele 76,4 cm. Overhalede Einar Overgaard sikkert Kaj og blev årets
Hornfiskemester og blev præmieret herfor med 2 flasker vin og selvfølgelig med æren og overrækkelse af pokalen på næste års generalforsamling.
Heide Boel tog sig af 3. og 4. pladsen med 2 hornfisk på henholdsvis 69,2 og 68,8 cm.
Jørn Wulffs længste hornfisk fyldte 68,6 cm. på målebrættet og det gav ham en 5. plads.
Morten Larsens bedste bud på en placering målte 67,4 cm. og indbragte ham dermed 6. pladsen og dermed det sidste point i klubmesterskabet.
Den samlede oversigt over dagens vundne klubmesterskabs point ser således ud:

8 point Einar Overgaard
6 point Kaj Hansen
4 point Heidi Boel
3 point Heidi Boel
2 point Jørn Wulff
1 point Morten Larsen.

Traditionen tro blev dagen afsluttet med amerikansk lotteri bl.a. med et gavekort skænket af
JagtogFisk.dk, Silkeborgs Outdoor Butik og samme tradition tro foregik det i en hyggelig stemning med godmodigt drilleri.
Så var det tid til at afslutte dagen og vende næsen mod Silkeborg efter en god dag ved havet.

Referent: Jørn Wulff

KM 2021

Stilling klubmesterskab 2021

 • NAVN POINT
  1 Børge Riis 31,5
  2 Kim Herholt 8
  3 Einar Overgaard 8
  4 Pia Mogensen 7,5
  5 Heidi Boel 7
  6 Jørn Wulff 6,5
  7 Birgitte Mogensen 6
  8 Kaj Hansen 6
  9 Torben Sørensen 3,5
  10 Morten Larsen 1

Pighvar tur 8. maj

Pighvar tur til Vejers Strand 8. maj

6 saltvandsfiskere havde valgt at deltage på årets pighvartur. Turen gik til Vejers Strand.
Vi startede med lidt morgenhygge med kaffe og rundstykker.
Det var dårligt vejr, vestenvind 7-8 sekundmeter. Det gav grumset og beskidt vand, med det resultat, at vi ikke fangede fisk! derfor sluttede vi dagen af med at trøstespise grillpølser med brød og tilbehør.

Referent: Børge Riis

Generalforsamling 2021

Kære saltvandsfiskere

Så tror jeg det lykkedes. Altså,  at afholde den generalforsamling vi skulle have holdt i februar måned.

Generalforsamling 2021

Fra den 21. maj hæver Fru Frederiksen det indendørs forsamlingsloft til 50 personer.

Derfor afholder Saltvandsfiskeren Generalforsamling:

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30 i Silkeborg Fiskeriforeningslokaler Nylandsvej 70 Silkeborg (indkørsel ved Nordvest Badet)

Der er traditionen tro spisning for medlemmer. Den finder sted fra kl. 18.00. Der er egenbetaling på max. 120 kr. inkl. vin

Tilmelding til spisning sker til Jesper Jacobsen på tlf.: 61 73 33 84 senest onsdag den 19. maj.

Dagsordenen er tidlige udsendt med klubbladet i december 2020.

Men for god ordens skyld står den herunder:

 

Generalforsamling 2020

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller(e)
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede 2020 regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent for året 2022.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Børge Riis, Jørgen Pedersen og Hugo Hedegaard.
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Verkant.
 8. Valg af 2 revisorer. På valg er Roel Halle og Jesper Jacobsen.
 9. Eventuelt.

Ønsker du at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen skal det være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Send forslaget til joern.wulff@3f.dk

Efter generalforsamlingen vil der blive overrakt guldmedalje til årets klubmester og foreningens øvrige pokaler m.m. vil blive uddelt.

Aftenen sluttes af med amerikansk lotteri(husk at tage 10 og 20 kroner med) og hyggeligt samvær. Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Med venlig hilsen

Jørn Wulff