Havtur med Signe fra Grenå

Havtur med Signe fra Grenå

6 saltvandsfiskere havde valgt at stå meget tidligt op og forsøge at fravriste Kattegat nogle af dent torsk. Vi kørte fra Silkeborg allerede kl. 04.00, da vi havde givet skipper lov til at starte sejladsen kl. 06.00, så han kunne komme tidligt hjem, da han skulle til guldbryllup om aftenen.
Ombord på Signe blev der rigget til og der blev lagt fra land. Efter en god halv times sejlads med skum på bølgetoppene og jævnlige kraftige rulninger, blev det første fiskested afprøvet. Det gav ingen fisk. Skipper sejlede længere ud med samme bedrøvelige resultat. Kun små mørksej og hvillinger.
Op af formiddagen kikkede solen frem og vinden tog lidt af, så det blev tålelig fiskevejr.
Med solen kom der også torsk i enkelte kurve. Ikke store med dog store nok til at krybe over mindste målet.
Lidt over kl. 01.00 ringede skipper turen af og satte kursen mod land. Turlederen blev enig med sig selv om, at henset til den manglende størrelse på torskene ville KM-pointene blive fordelt efter længde og ikke som vanligt efter vægt. Dette gjorde også, at saltvandsfiskene kunne rense deres fisk selv om vi ventede med indmålingen til der var fast grund under fødderne i Grenå Havn.
Indmålingen gav følgende fordeling af turens KM point:
Længste torsk blev fanget af Brian Jensen. Den målte 47,0 cm. Børge Riis tog andenpladsen med en torsk på 45,5 cm. Tredjepladsen tog Brian sig også af, da hans andenstørste torsk nåede 41,3 cm. Ud af målebrættet. Børge Riis kom på banen igen og tog fjerdepladsen med en torsk på 40,0 cm. En torsk på 34,9 cm. Gav Pia Mogensen femtepladsen og Brians torsk på 34,6 cm. tog sjettepladsen.

Referent: Jørn Wulff